rakovina_plic_prognozaPrognostické faktory mají vliv na volbu léčebné taktiky. Spolu s dalšími poznatky poskytují informace o charakteru nemoci a jeho průběhu. K nejvýznamnějším prognostickým faktorům patří stav výkonnosti pacienta (tedy celkový a biologický stav pacienta), rozsah onemocnění a ztráta hmotnosti.

Negativní vliv na prognózu má také přítomnost pooperační infekce, postižení regionálních uzlin, nedostatek hemoglobinu v krvi nebo koagulační stav (v krvi jsou v nadměrném množství obsaženy látky, které mají na starost srážení krve).

Nepotvrdilo se, že by na prognózu měl vliv věk, rasa, anamnéza kouření, počet metastatických míst, paličkovité prsty nebo ostatní přidružená onemocnění.

V souvislosti s rakovinou plic bylo zkoumáno mnoho dalších prognostických faktorů, málokterý z nich však měl klinický význam.Prognóza rakoviny plic

Prognostické faktory u nemalobuněčného karcinomu plic obsahují přítomnost nebo nepřítomnost příznaků, velikost tumoru , typ buňky (histologie), stupeň rozšíření (fáze) a metastáze do rozšířených lymfatických uzlin a invaze do cév. U pacientů s neoperovatelnou nemocí je nepříznivým dopadem osobní stav a ztráta váhy o více než 10%. Prognostické faktory u nemalobuněčného karcinomu plic obsahují osobní stav, pohlaví, fáze nemoci a zahrnují centrální nervový systém nebo stav jater v době lékařské diagnózy.

U malobuněčného karcinomu plic jsou prognózy obecně velice mizivé. Následuje kompletní chirurgické odstranění ve fázi nemoci IA, pětileté přežití je 67%. U fáze nemoci IB je přežití 57%. Pětileté přežití u pacientů s fází IV nemoci NSCLC je okolo 1%.

U malobuněčného karcinomu plic jsou prognózy na vyléčení také mizivé. Celková doba přežití na SCLC je okolo 5%. Pacienti s rozvinutým stádiem SCLC mají průměrně pětiletou šanci na přežití menší než 1%. Středová doba přežití je u omezené fáze 20 měsíců, šance na pětileté přežití je 20%.

Na základě dat, poskytnutých National Cancer Institute je střední věk indikování karcinomu plic 70 let a střední věk úmrtí na karcinom plic je 71 let.Realita všedního dne ...
Dne 6. 11. 2003 jsem potkal u tramvaje kamaráda Jirku. Bavili jsme se o všem možném. Pak dodal: "V sobotu mi zemřela matka." Zeptal jsem se ho na co. "Na rakovinu plic - tady v olomoucké nemocnici na plicním." Má otázka zněla: "A kouřila?" Odpověď zněla: "Hmm, kouřila - nedožila se ani 60ti let :( " Nevěděl jsem co dodat, tak jsem raději mlčel. Někdy méně slov je lépe než více. Ale myslel jsem si své a věděl jsem, že dnešní zážitek musím napsat do této stránky.