modifikovany-Fagerstromuv-test-nikotinove-zavislosti-pro-adolescentyModifikovaný Fagerströmův test nikotinové závislosti je test, který vychází z běžného testu, ale otázky jsou upraveny tak, aby odpovídaly kouření u mládeže a adolescentů. Tuto modifikaci provedla MUDr. Eva Králíková v roce 2005 a následně upravený test zveřejnila v Časopise lékařů českých č 5, str. 327-330.

Úkolem adolescenta je opodvědět na následující otázky a spočítet si body uvedené v závorce. Čím vyšší bodové skóre, tím závažnější je závislost mladého kuřáka.

Modifikovaný Fagerströmův test nikotinové závislosti pro adolescenty a mládež


1. Kolik cigaret denně kouříš?

a) Více než 25 (3 body)

b) 6-25 (2 body)

c) 1-15 (1 bod)

d) Méně než 1 (0 bodů)


2. Kouříš víc během prvních dvou hodin po probuzení než ve zbytku dne?

a) Ano (1 bod)

b) Ne (0 bodů)

 

3. Jak brzy po probuzení si zapaluješ první cigaretu?

a) Do 30 minut (2 body)

b) Za déle než 30 minut, ale před polednem (1 bod)

c) Odpoledne nebo večer (0 bodů)

 

4. Které cigarety by ses nejméně rád/a vzdal/a (která je nejdůležitější, nejvíc si ji vychutnáš)?

a) První ranní (2 body)

b) Kterákoli před polednem (1 bod)

c) Kterákoli odpoledne nebo večer (0 bodů)

 

5. Je pro tebe těžké nekouřit tam, kde to nejde?

a) Ano (1 bod)

b) Ne (0 bodů)

 

6. Kouříš, i když jsi nemocný/á a většinu dne jsi v posteli?

a) Ano (1 bod)

b) Ne (0 bodů)

 


 

 

Modifikovaný Fagerströmův test nikotinové závislosti pro adolescenty a mládež