Při tvorbě článků www.kurakovaplice.cz bylo částečně čerpáno z textů na některých jiných internetových webech, dále bylo čerpáno z časopisů a knih, jejichž jsoupis je zde. Bylo vyoužito také mnoho ilustračních obrázků z internetu.

Celý článek

Knihy a časopisy:

 • Jak přestat kouřit - MUDr. Eva Králíková
 • Kouřit a zůstat zdravý - Dr. Frank Neuman
 • Alkoholici, feťáci, gambleři - Marhunová
 • Interní lékřství - P. Klener
 • Vitaminová bible - E. Mindel
 • Vademekum lékaře - J. Braun
 • Abeceda zdraví - Pfandl
 • Farmakologický slovník
 • Materiály WHO (světové zdrav. organizace)
 • Časopis osobní lékař
 • Časopis Moje zdraví
 • Články MF Dnes
 • Bartlová E., 1997: Odvykání kouření
 • Klinická farmakologie a farmacie
 • Crha I., Hrubá D., 2000: Kouření a reprodukce
 • Fišerová M., 2000: Historie, příčiny a léčení drogových závislostí
 • Fowler J. S., Volkow N. D., Wang G.-J., Pappas N., Logan J., MacGregor R., Alexoff D., Shea C., Schlyer D., Wolf A. P., Warner D., Zezulkova I., Cilento R., 1996a: Inhibition of monoamine oxidase B in brains of smokers. Nature
 • Fowler J. S., Volkow N. D., Wang G.-J., Pappas N., Logan J., Shea C., Alexoff D., Mac-Gregor R. R., Schlyer D. J., Zezulkova I., Wolf A. P, 1996b.: Brain monoamine oxidase A inhibition in cigarette smokers. Proc. Natl. Acad. Sci. USA
 • Ganong W. F., 2005: Přehled lékařské fyziologie. Praha, Galén
 • Holland J., 1998: Encyklopedie doutníků. Praha, Fortuna Print
 • Hořejší J.,1997a: Kouření je nemoc přitahující nemoci. Remedia Populi
 • Hořejší J., 1997b: Arterioskleróza nebo ateroskleróza – čili o potřebě jasného myšlení.
 • Remedia Populi, 5/97
 • Höschl C., 1996: Syndrom narušené závislosti na odměně. Poruchy chování a souvislost s genem pro receptor D2. Vesmír, 75 (9)
 • Hrubá D., 2005: Kouření je drogová závislost. Brno
 • Hrubá D., Brázdová Z., 2003: Význam primární prevence v perinatologii – doporučení pro primární prevenci. Interní medicína, 2/2003
 • Chen Z., An Y., Wang Z., Zhang B., Liu L., 2007: Tobacco-specific carcinogen 4-(methylnitrosoamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK) activating ERK1/2 MAP kinases
  and stimulating proliferation of human mammary epithelial cells. Chemical research in chinese universities, 23 (1)
 • Jha P., Chaloupka F. J., 2004: Jak zvládnout kuřáckou epidemii. Praha, Státní zdravotní ústav
 • Kocáková I., 2004: Nádory tlustého střeva a konečníku. Vesmír, 83 (3)
 • Kozák J. T., 1988: Kouření nebo zdraví. Praha, Ústav zdravotní výchovy
 • Králíková E., 2004: Očkování proti nikotinu. Vesmír, 83 (1)
 • Králíková E., Býma S., Cífková R., Češka R., Dvořák V., Hamanová J., Horký K., Hradec
 • J., Keller O., Konštacký S., Kos S., Kostřica R., Kunešová M., Kvapil M., Langrová K., Mayer O., Petrů V., Popov P., Raboch J., Rosolová H., Roztočil K., Suchara P., Vorlíček J., Widimský J., 2005 : Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku. Časopis lékařů českých, 144
 • Langrová K., 2004: Zdravotní důsledky expozice pasivnímu kouření. (Souhrn publikace: Health Effects of Exposure to Environmental Tabacco Smoke. Smoking and Tabacco Control, Monograph 10, National Cancer Institute, 1999). Kostelec nad Černými lesy, Institut zdravotní politiky a ekonomiky
 • Linneberg A., Nielsen H. N., Menné T., Madsen F., Jørgensen T., 2003: Smoking might be a risk factor for contact allergy. The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 111 (5)
 • Loucká P., 2004: Z historie kouření. Vesmír, 83 (1)
 • Machová J., 2002: Biologie člověka pro učitele. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Karolinum
 • Niederle P., 1999: Terapie chronických forem ischemické choroby srdeční – sekundární prevence. Forum Medicinae, 3 – 4/99
 • Niederle P., 2003: Onemocnění srdce. Praha, Triton
 • Novák M., 1980: O kouření. Praha, Avicenum
 • Pálková I., Skřičková J., 2004: Nádorová onemocnění plic. Vesmír, 83 (4)
 • Petruželka L., Konopásek B., 2003: Klinická onkologie. Praha, Karolinum, 274 s.
 • Pilařová L., 2003: Problematika závislosti na nikotinu. Psychiatrie pro praxi, 5/2003
 • Pokorný V., Telcová J., Tomko A., 2002: Patologické závislosti. Brno, Ústav psychologického poradenství a diagnostiky r. s.
 • Rennard S. I., 2003: Přehled příčin CHOPN. Medicína po promoci, 4/2003
 • Reznik A. Z., Hershkovich, Nagler R. M., 2004: Saliva – a pivotal player in the pathogenesis of oropharyngeal cancer. British Journal of Cancer, 91
 • Sovinová H., Csémy L., 2003: Kouření cigaret a pití alkoholu v České republice. Praha Státní zdravotní ústav
 • Stone T., Darlingtonová G., 2003: Léky, drogy, jedy. Praha, Academia
 • Svobodová A., Kozák J. T., 1986: Mládež a kouření. Praha, Ústav zdravotní výchovy
 • Tyler A., 2000: Drogy v ulicích. Praha, Ivo Železný
 • Vácha M., Bičík V., Petrásek R., Šimek V., 2002: Srovnávací fyziologie živočichů. Brno, Masarykova univerzita
 • Vinař O., 2005: Psychofarmakoterapie ve vnitřním lékařství. In: Farmakoterapie vnitřních nemocí (Marek J. a kol.). Praha, Grada Publishing
 • Vokurka M., Hugo J., 2004: Velký lékařský slovník. Praha, Maxdorf
 • Volmer H., 2003: Arterioskleróza. Praha, Pragma
 • Zelený M., 1994: Indiánská encyklopedie. Praha, Albatros
 • Zindr V., 2006: Chronická obstrukční plicní nemoc – význam včasné diagnózy a léčby.
 • Interní medicína pro praxi, 6/2006: 274 – 279.

 


Internet:

 • www.rakovinaplic.cz
 • www.exnico.com
 • www.lekarske.slovniky.cz
 • www.drogovaporadna.cz
 • www.medimedia.cz
 • www.wikipedie.org
 • www.dokurte.cz
 • zdravi.centrum.cz
 • toxicology.emtrading.cz
 • www.odvykani.cz
 • www.odvykani-koureni.cz
 • www.bezcigaret.cz
 • www.koureni.biz
 • www.stop-koureni.cz
 • www.nekurte.cz
 • www.nekurak.cz
 • www.bezcigaret.cz
 • www.jakprestat.cz
 • www.jfmed.uniba.sk
 • www.koaliceprotitabaku.euweb.cz
 • www.kurak.host.sk
 • www.nekuratka.cz
 • www.lfhk.cuni.cz/patanat/koureni/
 • www.mou.cz
 • www.mednet.cz
 • www.mujweb.cz/zdravi/koureni
 • www.ordinace.cz
 • www.potrebujidoktora.cz
 • www.vychovakezdravi.cz
 • www.detskestranky.cz
 • www.ped.muni.cz/normalnijenekourit
 • www.drogy-info.cz
 • www.drogy.net
 • www.quitnow.info.au
 • www.volny.cz/nekurak
 • www.nemcaslav.cz
 • www.prevencenadoru.cz
 • www.stopfajceniu.sk
 • www.ash.org.uk
 • www.grafikawww.cz
 • www.medicina.cz
 • cs.wikipedia.org/wiki/
 • www.clanky-o-zdravi.online-prodej.cz/
 • www.medicina.cz/
 • drogy.doktorka.cz/
 • www.cbmi.cvut.cz
 • www.prevencenadoru.cz/
 • www.jellinek.nl/
 • www.czf.cz/
 • www.pediatriepropraxi.cz/
 • www.retezlasky.cz/
 • www.plantoftheweek.org
 • www.ispub.com/
 • prdupl02.ynet.co.il
 • www.nhlbi.nih.gov
 • training.seer.cancer.gov
 • www.iworx.com
 • fig.cox.miami.edu
 • www.gesundheitsprechstunde.ch
 • www.stanford.edu
 • sst.nsu.edu
 • www.vesmir.cz