vliv-tabaku-a-koureni-na-deprese-a-nalady-kurakaTabákový kouř se skládá z několika tisíc látek a účinky mnoha z nich nejsou ještě prozkoumány. Látkou s významným psychotropním účinkem, která je také zodpovědná za rozvoj závislosti na tabáku, je nikotin. Existují důkazy o účinku nikotinu náladu. Intravenózní aplikace nikotinu vyvolává pocit euforie (Henningfield et al., 1985), což je připisováno zvýšenému uvolňování dopaminu v nucleus accumbens v mozku. Na druhé straně odnětí nikotinu je spojeno s dysforií (rozladou, špatnou náladou).

Číst dál:

deprese-koureni-monoaminooxidaza-MAO-A-BNěkolik studií uvádí, že kouření a deprese spolu úzce souvisí. Obecně se deprese vyznačuje smutnou (depresivní) náladou, ztrátou zájmů, poruchami spánku, poklesem energie, sníženou sebedůvěrou, výčitkami vůči vlastní osobě, poruchami chuti k jídlu (v obou směrech). Podstatou deprese jsou poruchy neurotransmiterů v mozku (zejm. nedostatek noradrenalinu a serotoninu); antidepresiva tento nedostatek odstraňují.

Číst dál: