zavislost_na_nikotinu_koureni_testFagerströmův test nikotinové závislosti je velmi jednoduchý test umožňující zjistit míru závislosti na nikotinu. Významná je doba zapálení první cigarety po probuzení, počet cigaret vykouřených za den, rozložení kouření během dne apod. Tento kvíz je rozšířen v podstatě po celém světě a vyplnily jej již miliony kuřáků.


1) Jak brzy po probuzení si zapálíte první cigaretu?

 

 • do 5 minut (3 body)
 • za 6–30 minut (2 body)
 • za 31–60 minut (1 bod)
 • po 60 minutách (0 bodů)


2) Je pro vás obtížné nekouřit tam, kde je kouření zakázáno?

 • ano (1 bod)
 • ne (0 bodů)


3) Které cigarety byste se nejméně rád vzdal?

 • první ráno (1 bod)
 • kterékoli jiné (0 bodů)


3) Kolik cigaret denně kouříte?

 • 0–10 (0 bodů)
 • 11–20 (1 bod)
 • 21–30 (2 body)
 • 31 a více (3 body)


5) Kouříte víc během dopoledne?

 • ano (1 bod)
 • ne (0 bodů)


6) Kouříte i během nemoci, když musíte ležet v posteli?

 • ano (1 bod)
 • ne (0 bodů)

 


Výsledek testu:

Velmi nízká nebo žádná závislost (0–2 bodů)
Vaše závislost na nikotinu je buď žádná nebo velmi nízká. Abstinenční příznaky jsou zatím velmi slabé a vyskytují se zřídka. K odvykání kouření nepotřebujete žádnou pomoc ani náhradní nikotinovou léčbu. Přestaňte kouřit, dokud se vaše závislost nezvýší.


Nízká závislost (3–4 bodů z 10)
Vaše závislost na nikotinu je stále ještě poměrně nízká, avšak začínáte již čelit některým abstinenčním příznakům. Tento stupeň závislosti je hraniční pro relativní snadnost odvykání. Začněte tedy odvykat, neboť později to již bude jen těžší. Prozatím byste měli vystačit se slabou náhradní nikotinovou léčbou.

Střední závislost (5 bodů z 10)
Jste závislí na nikotinu. Běžně se u vás objevují abstinenční příznaky. Začněte ihned s odvykací kůrou, neboť na tomto stupni již reálně hrozí vznik zdravotních problémů způsobených kouřením. Pro odvykání vám poslouží silnější náhradní nikotinová léčba. Zkuste to, dokud není pozdě.

Vysoká závislost (6–7 bodů z 10)
Vaše závislost na nikotinu je vysoká. Kouření přestáváte mít pod vlastní kontrolou. Kromě častých abstinenčních příznaků máte vysoké riziko vzniku onemocnění souvisejících s kouřením.
Pravděpodobnost úspěšného odvykání je bohužel poměrně nízká. Budete k němu pravděpodobně potřebovat silnou náhradní nikotinovou léčbu a odbornou pomoc. Mějte tedy silnou vůli a pokuste se začít odvykat ještě dnes.

Velmi vysoká závislost (8–10 bodů z 10)
Jste velmi vysoce závislí na nikotinu. Nad kouřením nemáte kontrolu, ono má pod kontrolou vás. Čelíte velmi vysokému riziku vzniku onemocnění souvusejících s kouřením. Pravděpodobnost úspěšného odvykání je velmi nízká, neboť máte nepříjemné abstinenční příznaky. Hrozí vám úzkosti, deprese a sklony k alkoholu. K odvykání proto potřebujete nejsilnější náhradní nikotinovou léčbu a odbornou pomoc. Nevzdávejte se a zkuste ihned začít odvykat.


Tip: