zavislost_na_nikotinu_jak_vznika_jak_je_silnaZávislost na nikotinu je silnější než bychom si mysleli. Uvádí se, že je silnější než na heroinu. Tvrdé drogy jsou zakázané. U těch se to povedlo. Nikotin a kouření není možné zakázat a to z toho důvodu, že kuřáků je na Zemi obrovské množství a tak obrovskou epidemii již není možné zastavit. Lidé by se bouřili a zákon, který by zakazoval kouření obecně by z toho důvodu neuspěl a byl by kuřáky porušován. Tabák by se dovážel tak jako tak načerno a postihy za kouření cigaret by byly pravděpodobně i z důvodu masivního rozšíření nízké. Ale to je scifi. Zaměřme se nyní na psychickou a fyzickou závislost na nikotinu.

Přestat kouřit není jednoduché. Kouření není zlozvyk, ale pro většinu pravidelných kuřáků jde o psychickou a fyzickou závislost. Nikotin je návyková látka obsažená v tabáku a působí podobným mechanizmem jako ostatní tzv. tvrdé drogy.

Účinky nikotinu

  • vyplavuje dopamin v mozku, v tzv. centrech odměny, což odpovídá příjemnému pocitu, který se dostaví při kouření cigarety
  • mozek, který si na pravidelnou dávku drogy zvykl, vyžaduje další přísun, jinak se dostaví abstinenční příznaky z nedostatku nikotinu
  • postupně se vytváří tolerance k dávce drogy. K vyvolání původního příjemného pocitu je třeba stále víc nikotinu. Nakonec už kuřák nekouří proto, aby mu bylo lépe, ale proto, aby se přestal cítit hůře (= aby neprožíval abstinenční příznaky). Závislý na nikotinu bude ten, kdo kouří

Závislost na nikotinu vzniká velmi rychle. Složka psychosociální zpočátku převažuje nad složkou toxikomanickou (fyzická závislost), která začne převládat až po určité době. Závislost psychosociální se projevuje potřebou mít v ruce cigaretu, hrát si s ní, manipulovat s ní. Jedná se tedy o závislost na cigaretě jako na předmětu bez ohledu na účinky látky.

S odstupem přibližně dvou let se přidává závislost fyzická, která se projeví až u 80 % pravidelných kuřáků. Kouřením se totiž zvyšuje počet tzv. nikotinových receptorů. Ty pak reagují na nedostatek nikotinu a způsobují abstinenční příznaky v situaci, kdy se kuřák se svojí neřestí rozhodne skoncovat.

Nejhorší bývají zpravidla první tři týdny odvykání, v průměru však tyto příznaky trvají tři týdny až tři měsíce. Důležité je však zdůraznit, že dříve či později abstinenční příznaky ustanou.

Pokud se chcete podívat na video, ve kterém je blíže vysvětlen princip závislosti, pokračujte zde.