kotinin-informace-jak-dlouho-zustane-v-krviTabákový kouř způsobuje absorpci nikotinu v plicích a ústní a nosní sliznici. Existuje okolo 20 metabolitů nikotinu, které byly dentifikovány v moči. Nejdůležitějším z nich je kotinin (cotinine), který je hlavním metabolitem nikotinu. Kotinin a nikotin jsou metabolizovány stejným jaterním enzymem. Kotinin má relativně dlouhý poločas v tělních tekutinách (17 hodin), takže je méně závislý na době odběru vzorku, než nikotin nebo jiné metabolity.

Kotinin sám o sobě není toxický, ale jeho přítomnost v krvi je dokladem inhalace tabákového kouře.

Základní informace o vyšetření kotininu

Proč se nechat vyšetřit?
Vyšetření se provádí s cílem zjistit přítomnost nebo množství nikotinu nebo kotininu v krvi, moči, slinách a někdy ve vlasech; dále k prokázání, zda někdo tabák v nějaké formě užívá nebo je sekundárně vystaven jeho účinkům; někdy se stanovení provádí za účelem potvrzení nebo vyvrácení podezření na akutní otravu nikotinem .

Kdy se nechat vyšetřit?
Kdykoliv je třeba potvrdit přímou (kouření apod.) nebo nepřímou (např. dlouhodobý pobyt v zakouřených prostorách) expozici tabáku  nebo při podezření na předávkování.

Požadovaný druh biologického materiálu?
Vzorek krve odebraný z pažní žíly nebo jednorázový vzorek moči. Někdy je požadovano stanovení ve slinách, výjimečně ve vlasech.

Kotinin u aktivního a pasivního kuřáka

Sérová hladina kotininu koreluje s počtem vykouřených cigaret. U nekuřáků a pasivních kuřáků činí sérová hladina kotininu 0 - 25 ng/ml, u aktivních kuřáků je vždy vyšší.
V současnosti slouží stanovení hladiny kotininu k odlišení kuřáků, pasivních kuřáků a nekuřáků a dále k bližší klasifikaci kuřáků. Podle některých studií kotinin potencuje účinky některých toxinů bakteriálního původu.

Laboratorní hodnoty, referenční meze kotininu

Je-li jeho hladina u nekuřáka vyšší než 0,05 mg/ml, dokazuje to expozici tabákovému kouři (jde o pasivního kuřáka).
U aktivních kuřáků překračuje kotinin v krvi koncentraci 10 ng/ml.

 

Obecné pojednání o kotininu jako degradačního produktu nikotinu

Nikotin je vysoce návyková psychoaktivní látka. Asi 10 – 15 % nikotinu je z organismu vylučováno v nezměněné formě, ale 70% nikotinu je v organismu kuřáka transformováno na kotinin, který je v současné době pokládán za nejlepší dostupný biologický marker expozice tabákovému kouři.

Deponuje se zejména ve vlasech, kde se dá prokázat ještě po dlouhé době. Byl např. nalezen i ve vlasech malých dětí ze silně kuřáckých domácností, resp. u těch dětí, jejichž matky nepřestaly kouřit ani během těhotenství.

Dalšími alkaloidy tabákového kouře jsou anatabin a anabasin. Oba se vylučují močí a mohou také sloužit jako marker kouření. Minoritním alkaloidem tabákového kouře je také anatallin.