otrava_nikotinem_lecbaOtrava nikotinem nebývá takového rozsahu, že by vedla k úmrtí člověka. Jako smrtelná dávka nikotinu se uvádí 50 miligramů. Takové množství ale většinou jedinec nepřijme, protože již při mnohem menších dávkách nikotinu se dostaví klasické příznaky a projevy předávkování nikotinem.

Jak se projevuje otrava nikotinem příznaky, projevy

pokračujte zde

 

Léčba otravy nikotinem:

  • navození zvracení
  • žaludeční laváž (výplach žaludku)
  • podání živočišného uhlí
  • v případě závažné intoxikace s poruchou dechových funkcí a vědomí pak řízená ventilace a sledování na jednotce intenzivní péče (JIP)