otrava_nikotinem_priznaky_projevyÚčinky nikotinu nastupují krátce po užití díky rychlému vstřebávání v plicníc sklípcích. U kuřáků začátečníků je častá bledost, studený pot, nevolnost, zvracení, bolesti hlavy, pot, pokleslá nálada - to jsou nejčastější projevy lehké otravy nikotinem. Smrtelná dávka se pohybuje kolem 50 mg. U pravidelných kuřáků příznaky spojené s akutní otravou chybějí a dostavují se méně specifické symptomy chronické intoxikace.

Jak se projevuje otrava nikotinem

Akutní otrava nikotinem - příznaky, projevy, symptomy

 • rozšíření zornic (mydriáza), přesněji zpočátku dochází ke zúžení zornic (mióze), později k jejich značnému rozšíření
 • bledost
 • studený pot
 • silná nevolnost a zvracení (nauzea, vomitus) - zvracení vede k úlevě
 • průjem (diarea)
 • slinění (hypersalivace)
 • závrať (vertigo)
 • zmatenost (amence), vzácně zrakové nebo sluchové halucinace
 • bolesti hlavy (cephalea)
 • zrychlení srdečního tepu (tachykardie)
 • je možnost vzniku křečí
 • při vysoké dávce nikotinu (nad 50 mg) dechové potíže (nepravidelný dech), porucha vědomí (až bezvědomí) a v extrémním případě smrt
Pozitivní na intoxikaci bývá, že při jejím normálním průběhu (což je nejčastěji), že symptomy (projevy) otravy odeznívají v řádu desítek minut.
K výše uvedeným stavům dochází nejčastěji u kuřáků začátečníků, kteří nedovedou správně odhadnout účinky kouření.
K závažným intoxikacím většinou nedochází (pro silnou nevolnost a zvracení není osoba schopná dál kouřit).

Chronická intoxikace nikotinem - příznaky, projevy, symptomy

 • bolest hlavy (cefalea)
 • nechutenství (anorexie)
 • srdeční poruchy, poruchy srdečního rytmu
 • gynekologické nemoci
 • potraty

 

Smrtelná dávka nikotinu

 • nikotin je mitotický jed postihující buněčná jádra, rostliny ho používají jako přírodní pesticid
 • jedna cigareta obsahuje přibližně 10-15 mg nikotinu - kuřák z tohoto množství inhaluje 1-3 mg.
 • smrtelná dávka nikotinu je 50-60 mg, aby se tedy kuřák otrávil, musel by teoreticky vykouřit rychle asi jednu až dvě krabičky cigaret, vzhledem k tomu, že se nikotin přirozeně v čase odbourává, množství cigaret by muselo být vyšší, roli také hraje přizpůsobivost (adaptabilita) organismu na nikotin (podobně letální, tedy smrtelná dávka alkoholu, ktrá by usmrtila abstinenta nemusí usmrtit alkoholika).

 

Léčba intoxikace nikotinem

pokračujte zde