ustavni-soud-a-zakaz-koureni-v-restauracich-zakaz-zustava-ma-jen-kosmeticke-upravyJen kosmetických změn v protikuřáckém zákoně dosáhla svou stížností skupina senátorů, kteří u Ústavního soudu (ÚS) napadli několik ustanovení diskutované normy. Plénum soudu se soudcem Pavlem Rychetským zákon jako celek podrželo. Senátoři v čele s Ivo Valentou uspěli s návrhem na změnu ustanovení, které zakazovalo prodej cigaret a alkoholu na akci určené převážně pro děti mladší osmnácti let. Plénu se nelíbil pojem „převážně“ s tím, že takové označení je příliš vágní. Zákaz prodeje tak platí u akcí pro děti do osmnácti let.

Malého vítězství dosáhli senátoři i v ustanovení zakazujícím požívání alkoholu nebo jiných návykových látek při činnostech, kdy by člověk mohl takovým jednáním ohrozit sám sebe nebo poškodit majetek. „Takové ustanovení totiž dopadá na každou fyzickou osobu při i rutinní činnosti, jako je sekání trávy, žehlení nebo umývání nádobí,“ konstatoval Rychetský s tím, že za takové situace by si člověk nemohl dopřát ani skleničku.

Kuřárny jsou prostředkem, který nechrání zdraví populace. Úplný zákaz ostatně představuje standardní řešení, jež není nijak výjimečné ani v zahraničí.
Pavel Rychetský, ústavní soudce

Soudci upozornili, že si uvědomují silný kulturní i společenský rozměr zákazu. Ovšem zdůraznili, že vymezení pravidel je na zákonodárci. „Negativní účinek kouření považuje ÚS za skutečnost, kterou není třeba prokazovat. Zákaz kouření tedy sleduje legitimní cíl,“ upozornili soudci.

Senátor Valenta po vyhlášení přiznal zklamání. „Doufali jsme, že budou umožněny aspoň kuřárny,“ přiznal. Podle soudců ale ani zákaz kuřáren neodporuje ústavě, zdraví totiž podle nich poškozují i tak, například tím, že do nich obsluha musí chodit uklízet.

„Kuřárny jsou prostředkem, který nechrání zdraví populace. Úplný zákaz ostatně představuje standardní řešení, jež není nijak výjimečné ani v okolních zemích. Nezasahuje svobodu kuřáků absolutně, neboť stále mají možnost kouřit ve venkovních prostorách stravovacích zařízení, před jejich prostory nebo na všech jiných místech, kde zákaz kouření neplatí,“ dodal Rychetský.
Možná změna leží ve Sněmovně

Soudci ale ponechali příznivcům tabáku naději na změnu. „Naše závěry neznamenají, že bychom zvolené řešení podporovali jako jediné možné, nebo dokonce nejlepší. Zákonodárce není zbaven prostoru pro případnou jinou regulaci kouření v prostorách stravovacích služeb,“ usnesli se soudci.

Na vyhlášení nálezu čeká také Sněmovna, která má příští týden začít projednávat poslanecký návrh na zmírnění protikuřáckého zákona, oficiálně zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Vláda se zmírněním nesouhlasila. Podle březnového vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) mezi ministry převážil názor, že je příliš brzy na posouzení dopadů zákona, který platí od konce května 2017.

Zdroj: Novinky.cz, 18.4.2018