stat-neresi-alkohol-tabak-ani-hazard-tvrdi-protidrogovy-koordinator-jindrich-voborilNárodnímu protidrogovému koordinátorovi Jindřichu Vobořilovi došla trpělivost. Ve své zprávě pro vládu se ostře pustil do politiky státu proti různým závislostem. Vobořil je přitom ředitelem sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Podle něho je sice dobře veden boj proti nelegálním drogám, ale ty legální, tedy alkohol, tabák a hazard, jsou potírány nedostatečně.

Stát dokonce nemá ani vypracovanou koncepci boje proti nim. Přitom škody, které způsobují právě tyto legální drogy, jsou násobně vyšší.

Kouření je zodpovědné za 17 až 19 procent úmrtí v ČR a alkohol přibližně za šest procent. Podíl nelegálních drog na celkové úmrtnosti české populace tvoří zlomek podílu drog legálních,“ tvrdí Vobořil ve zprávě, kterou má Právo k dispozici.

V roce 2011 výrazně poklesl počet smrtelných předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami na celkem 28 případů. Počet smrtelných otrav alkoholem se v ČR ročně pohybuje kolem 300,“ napsal Vobořil.

Ve zprávě uvedl, že systém protidrogové politiky v ČR je v zahraničí oceňován a dáván jako příklad dobré praxe, ale upozorňuje, že se zaměřil jen na nelegální drogy.

Politiky vůči ostatním návykovým látkám – alkoholu či patologickému hráčství – jsou fragmentovány v různých resortech a takřka nefunkční,“ tvrdí koordinátor a dodává, že chybí i jednotná politika vůči tabáku.

I když vlády zahrnuly boj proti návykovým látkám již dříve mezi své priority, je podle Vobořila „zájem politiků o drogovou problematiku dlouhodobě nízký, často jednorázový“. Politici, kteří by měli rozhodovat, přesouvají řešení na úředníky, kteří však nejsou pro to vybaveni dostatečnými kompetencemi.

 

Sankce jsou neúčinné

Vobořilovi vadí nejvíce dvojí metr, kdy se ČR pyšní svými stále zdokonalovanými opatřeními proti nelegálním drogám, ale zcela opomíjí legální drogy, ačkoli s nimi jsou spojeny vyšší společenské náklady.

Připomíná, že v konzumaci alkoholu ČR obsazuje pravidelně přední příčky v celosvětovém měřítku. „Stále se ukazuje, že vysoká dostupnost a podávání alkoholu mladistvým jsou potírány velice slabě, sankčně i preventivně téměř neúčinně a bez koordinované snahy se na dané téma zaměřit,“ tvrdí Vobořil.

Dodává, že v počátečním „živelném“ stadiu jsou i opatření proti hazardu. „Není tady vůle nastolit koordinované a na faktech postavené řešení daného tématu a neexistence jasné a koordinované politiky v oblasti hazardu staví ČR mezi země třetího světa,“ napsal Vobořil.

Jako problém vidí financování boje proti užívání návykových látek. „Protidrogová politika ČR je financována z mnoha zdrojů, obtížně lze však hovořit o ,systému´ financování protidrogové politiky,“ tvrdí.

Podle Evropského monitorovacího střediska pro drogy vyplývá, že ČR má šesté nejnižší výdaje na protidrogovou politiku relativně v přepočtu k HDP v EU.

Kuřáků také neubývá. Podle zprávy kouří v ČR 2,8 miliónu lidí starších 15 let a jejich počet neklesá. Nebezpečím je kouření mladých.

Mezi šestnáctiletými denně kouřilo v roce 2011 celkem 25 procent osob, z nich bylo osm procent silných kuřáků, tedy vykouřilo denně 11 a více cigaret,“ píše Vobořil.

 

Zdroj: novinky.cz, 2.12.2013