prezident-milos-zeman-s-cigaretou-na-prazskem-hrade-poruseni-zakona-2Nový prezident Miloš Zeman - co k němu neodmyslitelně patří? Zapálená cigareta. Nerozpakuje se kouřit kdekoli, i tam, kde je to zakázané. A nepochybně se tak bude chovat i na Pražském Hradě jako prezident. Tím ovšem poruší zákon. A nic se mu nestane, dodávají experti.

Prezident Miloš Zeman opakovaně bez rozpaků nerespektuje zákaz kouření cigaret

Že si Miloš Zeman se zákazy kouření nedělá těžkou hlavu, prokázal už bezpočtukrát. V televizi Nova, kde se účastnil prezidentských duelů, kouřil kdekoli a zcela bez rozpaků. Správce budovy musel dokonce odpojit protipožární čidla, aby Zeman nespustil alarm.

Totéž předvedl i při svém už legendárním vystoupení v České televizi krátce po závěrečné volbě prezidenta. Nejdřív málem upadl a sotva dosedl do křesla, vytáhl cigaretu, zapálil si a žoviálně požádal ředitele České televize: "Takže pane řediteli, kdepak máme popelníček?" A reakce ředitele ČT Petra Dvořáka? "Už jsem pro něj poslal."

Miloš Zeman tak před zraky celého národa flagrantně porušil zákon. A ukázal, že jako prezident si s nějakými zákazy kouření starosti dělat nebude. Kdykoli a kdekoli. Je takřka jisté, že bude kouřit i na Pražském Hradě a ve své prezidentské kanceláři. Ponechme stranou, zda teď bude z celého Pražského Hradu "kuřácká zóna". Bohatě postačí zaměřit se na pracovnu prezidenta.

Pokud Miloš Zeman svému zlozvyku (přesněji závislosti na nikotinu) neodolá a bude ve své pracovně kouřit, nepochybně se dostane do křížku se zákonem. Ten podobné jednání zakazuje. Ovšem i odborníci na tuto "nekuřáckou" legislativu upozorňují, že Zemanův střet se zákonem bude nejspíš jen v teoretické rovině. V praxi jakémukoliv trestu zřejmě unikne.

Jedním z nejpovolanějších odborníků na tuto legislativu je advokát JUDr. Tomáš Kindl, který se angažuje v oblasti ochrany před účinky kouření. O tom, že by kouření v prezidentově pracovně (byť ji prezident třeba považuje výhradně za svoji) bylo porušením současného zákona, Tomáš Kindl nepochybuje. "Pakliže by prezident kouřil ve své pracovně, pravděpodobně by nutil dýchat kouř i další osoby, které ho zde budou ať již pracovně, či nepracovně navštěvovat - a to je špatně," tvrdí advokát JUDr. Tomáš Kindl.

Jak by to podle něj – a podle zákona – mělo vypadat? Tomáš Kindl by nového prezidenta Miloše Zemana ideálně vyhnal kouřit na nádvoří: "Prezident by měl kouřit jen v místnosti, kam žádní nekuřáci nechodí, a ze které nehrozí pronikání tabákového kouře do jiných prostor, kde se nekuřáci pohybují. Nejlepší by samozřejmě bylo vyhradit takové kuřácké místo někde venku - pokud bude uvnitř, bude hrozit pronikání kouře po chodbách."

I kdyby však nový prezident Miloš Zemana zaplnil svoji pracovnu kouřem tak, že by se dal krájet, sankce mu zřejmě nehrozí. "Jen zcela teoreticky lze žalovat přímo kuřáka (tedy i prezidenta) za poškození zdraví, jenže to se těžko prokáže, když následky pasivního kouření nevznikají naráz, ale dlouhodobě a od mnoha jednotlivých škůdců. Každého jednoho kuřáka těžko chytíme za ruku, dotáhneme k soudu a prokážeme mu přesnou výši újmy na našem zdraví, za kterou právě on odpovídá," vysvětluje advokát Tomáš Kindl.

prezident-milos-zeman-s-cigaretou-na-prazskem-hrade-poruseni-zakonaExistuje přesto jedna možnost, jak by bylo možné kouřícího prezidenta postihnout. A to stěžovat si na krajské hygienické stanici. "Možnost sankcionovat samotného prezidenta není žádná. Teoreticky by se mohl bránit pouze poškozený zaměstnanec Pražského hradu proti svému zaměstnavateli, že je porušováno jeho právo na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (což kontrolují krajské hygienické stanice a tyto mohou zaměstnavatele sankcionovat). Prakticky to bohužel většinou dopadá tak, že nekuřáci buď kouř trpí, nebo si musejí hledat jiné zaměstnání," popisuje obvyklou praxi advokát Tomáš Kindl.

K jeho názoru se přidává i největší česká odbornice na (ne)kouření, docentka MUDr. Eva Králíková, CSc., která vede Centrum pro závislé na tabáku. "Odpovědný za zdravé prostředí zaměstnanců je zaměstnavatel - nevím, kdo jím je na Hradě, snad Kancelář prezidenta či stát," míří doc. MUDr. Eva Králíková na ty, kteří by se z titulu své funkce měli o prezidentovo kouření zajímat.

Na prezidentovo kouření v kanceláři by si musel stěžovat výhradně někdo z jeho podřízených, zaměstnanců prezidentské kanceláře či Pražského Hradu. A to je dost nepravděpodobné. Zákon je bezzubý.

 

Stížnost na ředitele kvůli kouření v kanceláři v budově se zákazem kouřní - už to tu bylo

Podobnou stížností se před dvěma lety zabýval státní úřad inspekce práce v souvislosti s dalším náruživým kuřákem, Janem Stráským. Ten jako někdejší ředitel národního parku Šumava ve své kanceláři také kouřil, ačkoliv v celém objektu platí zákaz kouření. Stěžoval si na něj jeden z jeho zaměstnanců a stížnost přijeli inspektoři vyřešit přímo do ředitelovy kanceláře.

Výsledek? Dost chatrný. Inspekce šla zjevně Stráskému na ruku. Potvrdila sice, že ředitel ve své kanceláři kouří, ale konstatovala, že ji obývá sám a kouří v ní – údajně – pouze když tam nikdo jiný není. Navíc inspektoři Stráského pochválili, že si kancelář zcela správně označil jako vyhrazené místo pro kuřáky. Závěrem inspektoři konstatovali, že Stráský žádnému nekuřákovi svým zlozvykem neubližuje, protože "před jakýmkoliv jednáním či schůzkou je místnost vyvětrána otevřenými okny, případně za pomoci technického zařízení, čističkou vzduchu, která je zde instalována a je v chodu celý pracovní den."

prezident-milos-zeman-cigareta-fotografieSe zděšením se na kouření cigaret prezidenta Miloše Zemana dívá i ministr zdravotnictví Leoš Heger. "Nový pan prezident v tomto směru nebude dobrým příkladem lidem a hlavně dětem. Doufám, že se alespoň se se zapálenou cigaretou nebude často objevovat v obrazových médiích," prohlásil Heger.

Jeho ministerstvo teď připravuje skutečný "protikuřácký" zákon, který bude proti dosavadním zvyklostem podstatně přísnější. Měl by například zcela zakázat kouření v restauracích, po kterém volá většina drtivá Čechů – i kuřáků. Heger podle svých slov doufá, že tento zákon nový prezident podepíše i přesto, že je sám kuřákem.

Nabízí se však ještě jedna možnost, jak problém s kouřením prezidenta vyřešit. A je zcela prostá - nový prezident Miloš Zeman by sám mohl přestat kouřit. A velmi rádi mu s tím pomohou právě v odvykacím centru Evy Králíkové. "Samozřejmě mu pomůžeme velmi rádi. Ale to by musel skutečně chtít přestat," nabídla pomocnou ruku docentka Eva Králíková.

Zdroj poslední fotografie vlevo: novinky.cz

 

Zdroj: Eurozprávy 8.2.2013