ministr-zdravotnictvi-navrhuje-absolutni-zakaz-koureni-v-restauracich-a-omezeni-prodeje-cigaretMinistr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) představil záměr nového zákona, který by měl především posílit ochranu dětí a mládeže před alkoholem a tabákem. Plánuje úplný zákaz kouření cigaret (tabáku) v restauracích a zvýšení sankcí. Norma, která má zpřísnit pokuty za její porušení až na milion korun, by mohla platit od roku 2014. Některé novinky ale vyvolávají kontroverzi u dalších politiků, třeba senátor Jaroslav Kubera (ODS) se opřel do chystaných omezení, mnohá z nich podle něj nic nevyřeší.


"Je to jednak rozšíření míst, kde bude zakázán prodej alkoholu a tabákových výrobků, jsou to nové povinnosti pro provozovatele restaurací a podobných zařízení. Dále chce zákon zvýšit vymahatelnost opatření zejména v souvislosti se zákazem prodeje alkoholu a tabákových výrobků osobám mladším 18 let," shrnul ministr základní aspekty chystaného zákona.

Připravený zákon má rovněž zcela zakázat kouření v restauracích a dalších provozovnách veřejného stravování. Dosud se tam smí kouřit ve stavebně oddělených prostorách. Podle návrhu by se nesmělo kouřit v uzavřených prostorách. "Ochrana nekuřáků v restauracích by spadala pouze na uzavřené prostory, nikoli otevřené, jako jsou restaurační zahrádky," shrnul poslanec Boris Šťastný (ODS). Zákaz se vztáhne i na koncertní síně, kina nebo třeba letištní haly.

Nově má být definován i stavební prostor, kde se kouřit smí, aby se z něj nemohl nijak šířit kouř do dalších prostor. Tam by ovšem byl zakázán vstup osobám mladším 18 let. Zákon zakáže kouření v prostorách určených pro výuku a výchovu dětí, včetně dětských hřišť.

Nově se podmínky prodeje budou vztahovat i na elektronické cigarety a směsi do vodních dýmek. Už nebude možné koupit cigarety v prodejních automatech, kromě internetu nebude možný zásilkový prodej ani prodej v pojízdných prodejnách. Cigarety nebudou k zakoupení ani v samoobsluhách. Poslanec Boris Šťastný vyzval výrobce tabákových produktů, aby nelobbovali proti novému zákonu:
"Ve chvíli, kdy ČR je jednou z posledních vyspělých zemí, kde neexistuje důsledná ochrana nekuřáků ve veřejných prostorách, aby tentokrát tuto věc neopakovaly. Z mého pohledu je nepřípustné lobbovat za místa, kde se stát snaží chránit své občany včetně mladistvých před jedovatým tabákovým kouřem."

Zákon si bere na mušku i alkohol

Ministr také hodlá zákonem zcela zakázat stánkový prodej alkoholu, automaty na alkohol, protože tam nelze vyloučit, že nápoj koupí dítě. Alkohol by se nesměl prodávat ve smíšených obchodech, na tržištích s výjimkou příležitostných trhů, výročních oslav a kulturních akcí. Zpřísnit se má postih za nalévání dětem a mladistvým, trest by hrozil i za to, kdyby v provozovně byly opilé děti.

Kouření cigaret a pití alkoholu u dětí - evropská školní studie ESPAD

Podle evropské školní studie ESPAD denně kouří cigarety (přesněji tabák) čtvrtina českých školáků. V posledním měsíci si zapálilo cigaretu 42 procent šestnáctiletých. S alkoholem má zkušenost 98% šestnáctiletých. V posledním měsíci se napily čtyři pětiny českých školáků.

V té souvislosti počítá ministr zdravotnictví Heger s tím, že pobyt opilých dětí na záchytce by se hlásil pediatrovi, rodičům a orgánu sociálně právní ochrany (OSPOD). U ohrožených závislostí by následovala léčba. V restauracích by rovněž měl být alespoň jeden nealkoholický nápoj levnější než nápoje alkoholické.

"Jsou to nesmysly," míní senátor Kubera

Senátor ODS a odpůrce restriktivních opatření Jaroslav Kubera ve Studiu ČT24 zpochybnil některé představené záměry. Například si neumí představit, jak by vláda řešila nařízení levnějšího nealkoholického nápoje v restauracích, zda dotacemi, nebo nějakým jiným způsobem. Stejně tak až dvoumilionovou pokutu pro restauraci, kde nalili alkohol mladistvým, považuje za likvidační. "Mně připadá, že už jsme se zbláznili. Samozřejmě je správné, aby dostal pokutu ten, kdo nalije mladistvým, ale ne 2.000.000 Kč." Ústavní soud už několikrát judikoval, že smyslem pokuty není zlikvidovat podnikání," zdůraznil Kubera.

Souhlasí s tím, že je třeba zamezit, aby se děti učily kouřit cigarety už od mládí. Situaci, kdy lidé musí kouřit venku před restauracemi, kde chodí malé děti, nepovažuje za příliš osvětovou. Také odstrašující účinek vyobrazení zdravotních důsledků na krabičkách od cigaret Kubera zlehčuje: "Tím akorát mladým a dětem dáme další sbírkový předmět, který budou sbírat a vyměňovat zuby za plíce," míní Kubera v nadsázce.

Stěžují si i provozovatelé restaurací

Za problematické považuje některé z návrhů i Asociace hotelů a restaurací. Její prezident Václav Stárek si pro ČT postěžoval, že ministerstvo při přípravě zákona asociaci slíbilo, že se bude zabývat jejími připomínkami, nakonec tak ale neučinilo. Například postihovat provozovatele vysokou pokutou za to, že v prostoru jeho zařízení se nachází mladistvý v podnapilém stavu, je velmi diskriminační. Stárek argumentuje tím, že podnapilost jedince nedokazuje, že k alkoholu se dostal právě v dané restauraci.

"Jednoznačně jsme pro vysoké sankce za prokázané podání alkoholu mladistvým. Problém vidíme spíš v dalších opatřeních, která tam jsou, nic neřeší a podle našeho názoru někdy jdou i proti směrnicím Evropské unie," uvedl Stárek pro ČT.

 


 

Zákon o ochraně před škodami z kouření a alkoholu - základní body v přehledu

zákaz prodeje tabáku, elektronických cigaret a alkoholu

 • v automatech
 • v pojízdných prodejnách
 • v zásilkovém prodeji s výjimkou internetu, kde ale musí zboží

prokazatelně převzít osoba starší 18 let

 • na tržištích a stáncích s výjimkou příležitostného prodeje na vánočních
 • trzích či kulturních akcích

zákaz nalévání alkoholu

 • dětem a mladistvým (už platí)
 • v restauracích nesmějí pobývat opilí mladiství
 • k dispozici musí být alespoň jeden nealkoholický nápoj levnější než nejlevnější alkohol stejného objemu

zákaz kouření

 • úplný ve veřejnosti volně přístupných vnitřních prostorách nebo všech prostorách restaurací, barů a dalších provozoven stravovacích služeb, kouřit by se mohlo jen v předzahrádkách
 • částečný ve vnitřních zábavních prostorách, kde bude kouření povoleno jen ve stavebně oddělených místech, kam bude mladším 18 let vstup zakázán
 • částečný zákaz třeba na letišti, kde v hale musí být uzavřený prostor pro kuřáky s odvodem znečištěného vzduchu mimo halu, děti a mladiství tam budou mít vstup zakázán

pokuty za porušení zákona

 • nově až milion korun za prodej alkoholu či kuřiva mládeži do 18 let
 • nově až dva miliony korun za prodej alkoholu či kuřiva dětem do 15 let

úprava činnosti záchytných stanic

 • zdravotnické zařízení s přesně daným vybavením přístroji a personálem
 • pobyt dospělého na záchytce by se hlásil praktickému lékaři
 • pobyt dítěte pediatrovi
 • lékař by měl poskytnout informaci o rizicích, u ohrožených závislostí nabídnout léčbu

nyní se nesmí kouřit

 • ve veřejných budovách, vlacích, na nádražích a zastávkách, letišti
 • restauratéři si zatím mohou vybírat, zda jejich zařízení bude kuřácké nebo nekuřácké, musejí zajistit oddělené prostory kuřácké a nekuřácké

 


 

Zdroj: Česká televize - ČT 24, ČTK 8.1.2013