Dočkáme se někdy uzákonění absolutního zákazu kouření cigaret a tabáku v restauracích v České republice? Co myslíte? Sylva

Myslím si, že je to spíš otázka času, kdy politici uzákoní absolutní zákaz kouření v restauracích v ČR. Vliv zásadního vlivu pasivního kouření na zdraví člověka byl již prokázán v mnoha studiích, takže je otázkou, proč s tím politici něco nedělají.

V jedné debatě (Český rozhlas, 31.5.2012) se nechala slyšet doc. MUDr. Eva Králíková, CSc. (přední odbornice na problematiku kouření tabáku v ČR), že "jsou politici buď hloupí nebo zkorumpovaní". To asi mluví za vše.

Pokud tedy chcete ovlivnit výše uvedené, kontaktujte poslance a senátory ČR s požadavkem uzákonění absolutního zákazu kouření v restauracích. Po této změně budou lidé zdravější - mj. se sníží výskyt infarktu srdce a rakoviny nejrůznějších orgánů (vliv kouření tabáku na zdraví - viz zde).