Kde je možné kouřit elektronické cigarety? I tam kde jsou klasické cigarety zakázané? Dana

Elektronické cigarety (e-cigarety) nelze kouřit na místech, kde je obecně kouření zakázáno (viz § 8 zák. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů). Takové chování by bylo kvalifikováno a postihováno jako přestupek na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi podle § 30 odst. 1. písm. m) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Takže ne, tam kde je zakázáno kouřit není možné používat ani elektronické cigarety. Ty jsou v současné době (2009-2013) považovány za tabákové výrobky (byť mají s tabákem jako takovým pramálo společného a jejich dopady na lidské zdraví jsou naprosto minimální).