Ráda bych se zeptala, která látka při kouření tabáku v cigaretách způsobuje rakovinu. Děkuji, Darina.

V cigaretovém kouři je obrovská změť látek - čítáme jich asi 4.000. Mnoho z nich poškozuje genetickou informaci, která je uložena v DNA (tedy deoxyribonukleové kyselině v jádru buněk).

Nejvíce ale asi polycyklické aromatické uhlovodíky jako je benzopyren, u kterého bylo jasně prokázáno, že poškozuje DNA, vede k mutacím a rakovině, nádorovým změnám.

Dále to jsou nitrosaminy nejvýznamnější skupinu škodlivých látek tabákového kouře. Protože jejich zdraví nebezpečné účinky jsou již dlouho známy, státní orgány přísně kontrolují jejich obsah v potravinách. Např. ve slanině nebo pivu nesmí jejich obsah přesáhnout 5 až 10 ppb. Běžnou potravou přijímáme asi jeden mikrogram nitrosaminů denně, ale kuřák který vykouří jednu krabičku cigaret denně inhaluje 17 krát větší množství těchto látek, které v experimentech na zvířatech spolehlivě vyvolávají plicní rakovinu (karcinomy), a jsou s největší pravděpodobností také příčinou vzniku plicní rakoviny u člověka. Mezi nitrosaminy, které byly v cigaretovém kouři identifikovány patří zejména N-nitrosonornikotin (NNN), 4-(methyl-N-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanon (NNK), N-nitrosoanatabin (NAT), N-nitrosoanabasin (NAB), 4-(methyl-N-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol (NNAL), 4-(methyl-N-nitrosamino)-4-(3-pyridyl)-1-butanol (isoNNAL) a 4-(methyl-N-nitrosamino)-4-(3-pyridyl) máselná kyselina (isoNNAC).

Dalším koncerogenem (látkou způsobující rakovinu) jsou sloučeniny niklu. Jsou klasifikovány jako prokázaný lidský karcinogen ve skupině 1, kovový nikl jako možný karcinogen ve skupině 2B.

Kadmium a jeho sloučeniny jsou klasifikovány jako lidský karcinogen ve skupině 1.

Cigarety také obsahují radioaktivní polonium. Není přesně známo, jak se polonium do tabáku dostává, ale protože je produktem přeměn isotopu uranu 238U v tzv. uran-radiové rozpadové řadě, musí být jeho zdrojem půda. Zvýšený obsah polonia v tabáku se datuje od 50. let minulého století a zřejmě souvisí s umělým přihnojováním rostlin fosfátovými hnojivy, protože uran se váže na fosfáty. Množství polonia v jedné cigaretě odpovídá radioaktivitě 16,6 (9,7 až 22,5) mBq, takže kuřák, který kouří jednu krabičku cigaret denně inhaluje v průměru 123 mBq/den. Na této radioaktivitě se vedle 210Po podílí také radioisotop olova 210Pb, který je rovněž produktem uran-radiové rozpadové řady. Roční souhrn dávkového ekvivalentu inhalovaného kuřákem (20 cigaret denně), odpovídá 193 až 251 microSv. (Kuřák se tedy "ozařuje zevntiř," což samozřejmě nositeli genetické informaci - tedy DNA - neprospívá).

Další rakovinotvornou látkou je dehet. Při pokusech, kdy se opakovaně na oholenou myší kůži nanášel dehet velmi často vznikala ložiska rakoviny kůže.

A tak bychom mohli pokračovat dále ... Tím chci říci, že chemických látek vyvolávajících rakovinu u kuřáka je opravdu hodně.