vareniklin-princip-ucinekOd března roku 2007 je u nás k dispozici první lék vyvinutý speciálně pro léčbu závislosti na tabáku, který neobsahuje nikotin. Účinnou látkou je vareniklin. Vareniklin je parciální agonista určitého typu acetylcholinových receptorů α4β2, typického pro silnou závislost na nikotinu. Vareniklin se s vysokou afinitou na tyto receptory navazuje, takže dojde k vyplavení dopaminu v nucleus acumbens podobně jako při potažení z cigarety (i když v menší míře), a zabrání se tak abstinenčním příznakům (agonistická aktivita).


Zároveň ale vareniklin zabrání navázání nikotinu na tyto receptory v případě, že by si kuřák zapálil (antagonistická aktivita). Cigareta mu tak neposkytne obvyklou odměnu.

Den D pro začátek nekouření se proto stanovuje ve druhém týdnu léčby vareniklinem, celkově trvá léčba 3 měsíce nebo déle. Zatímco ostatní substituenty, jako je například nikotin nebo bupropion, zdvojnásobují úspěšnost (maximálně 25% abstinence při intenzivní intervenci), vareniklin ji ztrojnásobuje. Při dlouhodobém, 6měsíčním užívání byla abstinence dokonce 44%. Vareniklin také nemá žádné podstatné vedlejší účinky nebo kontraindikace.

Vareniklin sice dokáže hodně, ale přímo odnaučit jedince kouřit bohužel nezvládne. K tomu je potřeba zejména odhodlání, se kterým může kuřákovi pomoci konzultace s lékařem. Proto je velice vhodné předepisovat vareniklin zejména lidem, kteří opravdu s kouřením přestat chtějí.

Doporučený postup užívání: Vareniklin je pouze na lékařský předpis, je třeba s tím pacienta seznámit. Pacient se musí rozhodnout, ke kterému datu chce s kouřením přestat, aby mohl lékař správně zacílit léčbu. Vareniklin je třeba začít užívat jeden týden před datem začátku odvykání. Cílem je, aby si tělo na dávky vareniklinu zvyklo. Obvykle se začíná na dávce 0,5 mg denně po dobu prvních tří dnů. Ve čtvrtém až sedmém dni 0,5 mg dvakrát denně na čtyři až sedm dnů. Po tomto „přivykacím“ týdnu se pokračuje dávkou 1 mg dvakrát denně po dobu 12 týdnů. Tablety vareniklinu je třeba užívat vždy po jídle a zapíjet je sklenicí vody. V ideálním případě tedy vždy po snídani a po večeři.

Obvyklá doba léčby je 12 týdnů. V průběhu léčby se mohou vyskytnout velmi málo obvyklé nežádoucí účinky jako podrážděnost nebo deprese. Tyto problémy lze většinou vyřešit pomocí snížení podávané dávky. Pokud se nepodaří do 12 týdnů zbavit pacienta kouření, nemá smysl v tuto chvíli pokračovat v léčbě. Jako nejlepší možnost se u takových pacientů osvědčilo znovunastolení léčby za nějaký čas.

Vareniklin obsahuje lék Champix (Champix - čte se šampix). Champix - příbalový leták zde.