koureni-cigaret-aterosklerozaJakým způsobem se kouření podílí na vzniku aterosklerózy? Úlohu zde má poškození endotelu (cévní výstelky), zvýšené shlukování krevních destiček, zvýšení krevních tuků Na manifestaci ischemické choroby srdeční má také kouřením vyvolaný vznik cévních spasmů (křečí) a snížení transportní kapacity krve pro kyslík vznikem karbonyl hemoglobinu (vazbou CO, vznikajícího při hoření cigarety se určitá část krevního barviva - hemoglobinu, mění na korbonylhemoglobin, který potom již nemůže sloužit pro transport kyslíku).

Relativní riziko vzniku ischemické choroby srdeční se zvyšuje 2x, riziko úmrtí 2x a u žen silných kuřaček, užívajících hormonální kontraceptiva 30x(!). Kouření však nepůsobí samostatně, ale synergicky s ostatními rizikovými faktory. Ve Framinghemské studii, po l2 letech sledování, bylo kouřením cigaret vždy faktorem, který potencoval vliv ostatních rizik. Neznamená to však, že se jedná o sumaci, ale vytváří kombinované riziko, mající větší vliv, než pouhý součet. Proto je velice důležité s kouřením vůbec nezačínat a nebo, pokud již se z Vás stali kuřáci, s kouřením co nejdříve skončit, než se vyvinou zdravotní postižení. U lidí, kteří již kardiovaskulárním onemocněním trpí, je zanechání kouření prvořadým požadavkem. Po srdečním infarktu sníží nekuřáctví úmrtnost o 40%! Kromě vlivu na kardiovaskulární onemocnění se kouření cigaret podílí také na vzniku vleklého zánětu průdušek, rakoviny plic, rakoviny žaludku, močového měchýře, dělohy a zřejmě i prsu.

Z výše uvedených informací tedy jednoznačně vyplývá, že kouření je velice nebezpečný zlozvyk. Odvykání kouření není jednoduchý proces. Příčinou je závislost na nikotinu, kterého je v každé vykouřené cigaretě asi l mg. Nikotin zvyšuje v mozku hladinu acytylcholinu ("bystří mysl"). To je častým důvodem, proč kuřák vlastně touží po cigaretě. Kromě této fyzické, tělesné závislosti, která je při snaze o nekuřáctví projeví abstinenčními příznaky mají velký význam vlivy prostředí a určitý rituál, který má kuřák s kouřením spojený. Proto také přístup k odvykání musí být komplexní a zaměřený na celou osobnost kuřáka. Stupeň závislosti na kouření je možno zjistit například pomocí Fagerstro"mova dotazníku, který můžete obdržet v ambulanci preventivní kardiologie. Kuřákům pomáhají Poradny pro odvykání kouření. Základním předpokladem je motivace kuřáka, aby s kouřením přestal. Bez tohoto rozhodnutí, které musí být dostatečně pevné, není naděj na úspěch. V tomto procesu mohou pomoci nikotinové náhražky, které jsou dostupné ve formě žvýkaček a náplastí. Velice nadějné se v tomto směru také jeví nově zaváděné antidepresivum bupropion. Pokud kouříte, udělejte důležitý krok pro svoje zdraví a přestaňte s kouřením hned tedˇ! Jsme připraveni Vám v tom pomoci - ambulance preventivní kardiologie