ateroskleroza-koureni-cigaretAterosklerosa je vpodstatě zánět ve vrstvě intimy stěny arterie, který se pomalu zvětšuje a občas perforuje do průsvitu arterie - změní se na "prasklej vřed". "Prasknutí vředu" do arterie má za následek okamžitý vznik krevní sraženiny nad tímto defektem. Lumen tepny je utlačováno rostoucím "vředem" a přidáme-li k tomu krevní sraženinu, která na "vřed" nasedá, pak se průsvit tepny zúží natolik, že oblast srdečního svalu, za defektem se může dostat do existenčních potíží v důsledku příliš nízké dodávky kyslík.

Pokud se krevní sraženina nerozpustí, dodávka kyslíku bude i nadále nízká a sval za překážkou nebude schopen podávat adekvátní výkon. Pokud se tepna zcela uzavře, myokard za překážkou odumře. Mechanismus aterosklerosy jsem zjednodušil témeř ad absurdum, takže prosím odbornou veřejnost o shovívavost.
Více o ateroskleróze ve spojení s kouřením zde.