Diagnostika rakoviny plic, vyšetřovací metody - rentgen, CT, MR, tumormarkery

diagnostika-rakoviny-plic-vysetrovaci-metody-rentgen-ct-mr-tumormarkeryNádorové onemocnění plic, tedy rakovina plic, je onemocnění, které bohužel má první příznaky až v pozdějších stádiích onemocnění, nicméně existuje celá řada vyšetřovacích metod, které ji mohou prokázat. Jsou to vyšetření fyzikální, mikroskopická, zobrazovací a laboratorní. V jejich kombinaci je možné většinou zcela jistě říci, zda se jedná nebo nejedná o rakovinu plic.

Nádor, rakovina plic - diagnostika, vyšetřovací metody

Anamnéza, fyzikální vyšetření - poslech, poklep

Postup v diagnostice rakoviny plic zahrnuje sepsání anamnézy, fyzikálního vyšetření plic a pacienta.
Následují další invazivní a neinvazivní vyšetřovací metody.


RTG (rentgen), CT (počítačová tomografie), MR (magnetická rezonance), scintigrafie

dále je většinou indikováno pořízení rentgenového snímku hrudníku (RTG srdce a plic), v případě nejasností pak počítačová tomografie (CT) nebo je pacient odeslán na magnetickou rezonanci (MR), kde jsou plíce detailně osnímkovány. Pomocným vyšetřením je scintigrafie, kde se může zobrazit nádor i jeho příadné metastázy v kostech a orgánech. Jsou i některé méně užívané metody, které uvádíme na konci článku.

Pozitronová emisní tomografie (PET)

Tato zobrazovací metoda využívá k vizualizaci radionuklidy, které se kumulují více ve tkáních nádorových než zdravých. V posouzení postižení uzlin je PET přesnější než CT.

Cytologické vyšetření k vyloučení rakoviny plic

Rutinou je také cytologické vyšetření vykašlaného hlenu (tzn. vyšetření buněk, které jsou v hlenu obsažené).

Bronchokopie flexibilní a rigidní - postup vyšetření, informace

Doporučena může být i bronchoskopie, což je endoskopická zobrazovací metoda, při níž je do dýchacích cest zaveden optický přístroj (rigidní nebo flexibilní bronchoskop), který umožní lékaři prohlédnout sliznici dýchacích cest, případně odebrat vzorek tkáně kartáčkovou nebo bioptickou metodou ("stěr míst nebo napíchnutí").
Získaný vzorek tkáně lze pak odeslat k cytologickému, histologickému vyšetření. Na základě těchto různých vyšetření je pak možné poměrně spolehlivě určit, zda se jedná o nádor.


Tumormarkery, onkomarkery u rakoviny plic

Co se týče tumormarkerů (onkomarkerů), u rakoviny plic bývají pozitivní CYFRA 21-1, CA 15-3, CA 125, CEA, tymidinkináza (TK).

Další vyšetřovací metody

 • bronchiální laváž
 • echokardiografie
 • fluorescenční bronchoskopie pro ozřejmění karcinoma in situ
 • výjimečně
  • thorakoskopie,
  • mediastinoskopie,
  • biopsie přes stěnu hrudní (transparietálně)
 

Sponzorované odkazy

 • Luštitelské časopisy

Vyhledávání

VideaGet the Flash Player to see this player.

Alkoholismus a alkohol

Statistika návštěvnosti

Počítadlo návštěv
Detailní statistiky zde
Počet stránek webu: 349

Nacházíte se na největším webu o kouření na českém internetu. Obsahuje 452 stránek.


 

kp_03
Slovo psychologa:
„Lidé kouří nikoli proto, že chtějí kouřit, ale protože nemohou přestat.“
kp_14
Slovo statistika:
„Pokud by všichni kuřáci v ČR přestali kouřit, jedna třetina onkologů by byla bez práce.“
Bez cigaret
Slovo filosofa:
„Závislost nelze jen tak vyhodit oknem. Musíte ji laskavě svést ze schodů, doprovodit ji ke vchodu a vypoklonkovat ze dveří...
Mark Twain

Jsme na Facebooku

Linka pro odvykání kouření

Jak přestat kouřit

Kuřákův sen