pasivni-koureni-jeho-skodlivost-pro-zdravi-a-statistiky-nemocnosti-a-umrtiNa to, abyste zemřeli na následky kouření, nemusíte ani být kuřákem. Statistiky uvádějí, že ročně umírá v ČR na následky pasivního vdechování cigaretového kouře 3.500 nekuřáků. Tyto osoby zemřely jen proto, že se pohybovaly v prostředí, kde někdo kouřil (partner, spolupracovník, zákazník…) Když kouří manžel, je jeho žena nekuřačka vystavena až dvojnásobně vyššímu riziku vzniku rakoviny plic. Tomuto riziku neunikne ani v případě, že manžel kouří výhradně mimo byt. 

 

pasivni-koureni-zdravi-nasledkyNásledky pasivního kouření pro lidský organismus

 • Rakovina plic - vliv pasivního kouření byl opakovaně prokázán, riziko onemocnět rakovinou plic při vystavení pasivnímu kouření vzrůstá průměrně o 20%.

 • Rakovina nosních dutin je až 3 krát častější u pasivních kuřáků, než u lidí, kteří nejsou vystaveni pasivnímu kouření.

 • Vznik nebo zhoršení astmatu - astma je chronické onemocnění dýchacího traktu charakterizované zánětem a zúžením dýchacích cest. Typickými příznaky jsou kašel, pocit svírání na hrudi, obtížné dýchání, sípot. Jedním ze znaků nemoci je přecitlivělost dýchacích cest na různé podněty (chemické látky, chlad, suchý vzduch,...) Výzkumy prokazují, že aktivní i pasivní kouření zvyšuje riziko vzplanutí astmatu a astmatického záchvatu.

 • Infekce dýchacích cest u dětí jsou nejčastějším akutním onemocněním v dětství. Tabákový kouř zvyšuje riziko infekcí dýchacího systému u dětí 1,5 -2krát. Výrazné snížené plicní funkcí u dětí (například objem plic) je u dětí, jejichž matky v těhotenství kouřily i u těch, které jsou vystaveny pasivnímu kouření v dětství.

 • Zhoršení příznaků nemoci bylo pozorováno u lidí trpících alergickými onemocněními, jako jsou alergické astma, atopický exém a alergická rýma, pokud kouřili a také pokud byli vystaveni pasivnímu kouření.

 • Zánět středního ucha - studie jednoznačně prokazují zvýšené riziko tohoto onemocnění u dětí vystavených pasivnímu kouření. Komplikací a následkem onemocnění může být poškození až ztráta sluchu!

 • Chronické dýchací obtíže u dětí jako opakovaný kašel, sípot a zvýšená tvorba hlenu je pozorována často u dětí vystavených pasivnímu kouření. Odhaduje se, že těmito obtížemi trpí 1,2 – 2,4krát častěji než děti, které pasivnímu kouření vystaveny nejsou.

 

Pasivní kouření, infakrt myokardu a kardiovaskulární nemoci

 • i krátkodobé vystavení pasivnímu kouření (již po 30 minutách jsou patrné změny v průtoku krve koronárními cévami) má velký vliv na ischemickou chorobu srdeční – pasivní kuřáci mají o 23% zvýšené riziko tohoto onemocnění, které se může projevit jako infarkt myokardu, angina pectoris nebo náhlé úmrtí.

 • riziko infarktu myokardu je téměř dvakrát vyšší u lidí, jejichž partner kouří, nebo kteří musí pracovat v zakouřeném prostředí.

 • pasivní kouření znamená pro cévy téměř stejné riziko jako aktivní kouření (80-90% rizika)

 • zákaz kouření v uzavřených prostorách by snížil výskyt infarktu myokardu u pasivních kuřáků o cca. 17%

 • ročně platí zdravotní pojišťovny 540 miliard Kč jen za zbytečné hospitalizace u infarktů u pasivních kuřáků