co-je-to-pasivni-koureni-definiceRiziko zdravotního poškození vlivem tabákového kouře není omezeno pouze na kuřáky, ale jsou mu vystaveni i ti, kteří vdechují kouř nedobrovolně – pasivní kuřáci. Kouř vdechovaný při pasivním kouření pochází jednak z doutnajícího konce cigarety mezi dvěma potáhnutími a jednak je vydechován kuřákem.

Pasivnímu kouření se také jinak říká "kouření z druhé ruky." Je to děj, kdy je vdechován cigaretový kouř osobou, která sama aktivně v danou chvíli nekouří.

Kouř pocházející z doutnajícího konce cigarety je svým složením odlišný od kouře aktivně vdechovaného. Zplodiny z doutnající cigarety vznikají při nižší teplotě a reagují s okolním vzduchem, proto některé škodliviny jsou patrné ve větším množství než  u kouře aktivně vdechovaného kuřákem.

 

 

 
Při tvorbě tohoto článku bylo využito webu
bezcigaret.cz.