tabakovy-prumysl-korupce-politikuMíra vlivu tabákového průmyslu v dané zemi je mírou korupce a nízké úrovně demokracie - to plyne z publikovaných analýz míry ontroly tabáku. Významné lékařské společnosti i Světová zdravotnická organizace (WorldHealth Organization) doporučují politikům nulový kontakt s tabákovým průmyslem. Tento průmysl vydělává na šíření původce epidemie, která je u nás příčinou téměř pětiny úmrtí.

Kvůli ní ztratí 18 000 Čechů každoročně v průměru 15 let života, celosvětově se počet obětí přibližuje 6 milionům za rok. Pro srovnání, HIV má ve světě ročně na svědomí něco přes 3 miliony obětí. Zdrojem tabákové pandemie je tabákovýprůmysl, původcem cigarety, vektorem marketing a vnímavým organismem děti, nejčastěji mezi 10. a 14. rokem věku. Bavili bychom se s výrobcem viru HIV, jehož "zodpovědný" přístup by spočíval v nabádání "můžete se svobodně infikovat, ale až vám bude 18 let, budete pak úspěšní, krásní, štíhlí a bohatí"? Rozvinuté a demokratické země dospěly k celkem logickému závěru, že kontrola tabáku není možná ve spolupráci s tabákovým průmyslem, ba je přímo v kontradikci.

Přes prokázanou snahu tabákového průmyslu se podařilo toto doporučení uvést i v Rámcové úmluvě o kontrole tabáku WHO (www.fctc.org). Je to první právně závazný dokument WHO, který v roce 2003 přijalo 192 členských zemí a k 1.8.2011 jej ratifikovalo 174 zemí včetně EU - nikoli však Česká republika. Úmluva má podobný proces jako zákon: musí projít parlamentem, senátem a podepíše ji prezident. V roce 2006 Parlamentem ČR prošla, v Senátu vypadla kvůli jedinému hlasu (včetně hlasů lékařů!).

Teď se opět dostává do Poslanecké sněmovny, ale s OSTUDNOU preambulí ve smyslu, že pro ČR nebude právně závazná a "ČR prohlašuje, že ustanovení článku 5 odst. 3 považuje za ustanovení, kterým není dotčeno právo na nediskriminaěni jednání smluvních stran s tabákovým průmyslem, a umožňující nutnou míru součinnosti s tabákovým průmyslem v oblasti kontroly tabáku." (Celý text česky i anglicky je zde).

Co by nemělo být právně závazné? Ochrana před tabákovým kouřem? Kontrola pašování? Zvyšování tabákových daní? Zdravotní varování s obrázky? Informace o složení tabákového kouře? Dostupná léčba?

Měli bychom alespoň znát jméno toho, kdo si v roce 2011 v evropské zemi takovýto text přeje petrifikovat.

Zdroj: MUDr. Eva Králíková, CSc.
časopis Tempus medicorum