kurz-lecba-zavislosti-na-tabaku-koureni-cigaretachMUDr. Zbyněk Mlčoch se dne 7.10.2011 zúčastní kurzu pořádaného Českou lékařskou komorou s názvem Léčba závislosti na tabáku. Rád se s vámi podělí o zajímavosti a pokroky v léčbě závislosti na nikotinu a tabáku a také zaktualizuje statistiky, které jsou v tomto webu.

Obsah kurzu Léčba závislosti na tabáku:

Číslo kurzu: 32/11

 

 

Datum konání: pátek 7. 10. 2011

 

Místo konání: Brno, Vinařská 6 - NCO NZO

 

Název kurzu: Léčba závislosti na tabáku

 

Koordinátor kurzu: MUDr. Eva Králíková, CSc. (1. LF UK a VFN, Praha)

 

Ohodnocení akce: 6 kreditů

Cena kurzu: 660 Kč pro čeny České lékařské komory

 

 

Program kurzu:

Registrace: 8:30 hod.

Zahájení:     9:00 hod.

 

MUDr. Eva Králíková, CSc.

 • Epidemiologie užívání tabáku, související mortalita a morbidita.
 • Účinná prevence kouření, složení tabákového kouře, pasivní kouření.

Prof. MUDr. František Perlík, DrSc.

 • Farmakologické interakce cigaret.

MUDr. Alexandra Kmeťová

 • Kouření adolescentů, motivace.

MUDr. Eva Králíková, CSc.

 • Princip závislosti na tabáku, diagnostika, léčba. Psychiatrická komorbidita.
 • Psychobehaviorální intervence a farmakoterapie. Elektronická cigareta.

MUDr. Alexandra Kmeťová

 • Kouření a hmotnost.
 • Léčba závislosti na tabáku s podporou zaměstnavatele.

MUDr. Eva Králíková, CSc., MUDr. Alexandra Kmeťová

 • Současné možnosti léčby závislosti na tabáku v ČR, specializovaná centra, jejich role v nekuřácké nemocnici.
 • Situace ve světě, mezinárodní a naše doporučení léčby.

MUDr. Alexandra Kmeťová

 • Léčba závislosti na tabáku na Mayo Clinic, USA.
 • Praktické příklady – časté dotazy pacientů, nácvik skupinové terapie.

 

Závěr:   15:30 hod.