pasivni-koureni-zakony-legislativaVzduch který dýcháme je často plný prachu a chemických příměsí z průmyslu. V tom se objeví kuřák a nepřímo nás nutí dýchat kouř z cigaret. Jsou případy, kdy můžeme opustit zakouřené prostory, ale například v zaměstnání v kanceláři to nelze. Buďme dostatečně sebevědomí a vyžadujme to, na co máme právo – dýchat čistý vzduch bez tabákového kouře. Většina z nás nechce vyvolávat zbytečně konflikty a agresivně se domáhat práva na čistý vzduch, proto kuřákům patří zdvořilá prosba o ohleduplnost.

Pasivní kouření a protikuřácké zákony

 • Zákon č. 379/2005 Sb. - O opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami (Úplné znění zákona)
  Zákon zakazuje kouření ve všech uzavřených prostorách zdravotnických zařízení všech typů, bohužel ale s výjimkou uzavřených psychiatrických oddělení nebo jiných zařízení pro léčbu závislostí a to v prostorách, které jsou stavebně oddělené a při pobytu osob s možností větrání do prostor mimo budovu.

 • Ochrana nekuřáků:
  Zákon č. 379/2005 Sb. - O opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami (Úplné znění zákona)
  Vyhláška č. 137/2004 - O hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných (Úplné znění vyhlášky) (Zákon 379/2005 Sb. O opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami se odvolává na tuto vyhlášku v §8 odst.1) písm.c) - kouření v zařízeních společného stravování)
  Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce – Paragrafy týkající se tabáku (Úplné znění zákona)

 • Prodej a značení tabákových výrobků - Vyhlášky:
  Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 113/2005 Sb. - o způsobu označování potravin a tabákových výrobků (Úplné znění vyhlášky)
  Vyhláška Ministerstva financí č. 467/2003 Sb. (novelizováno vyhláškou 276/2005 Sb.) o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků (Úplné znění vyhlášky)
o, na co máme právo – dýchat vzduch bez tabákového kouře.