elektronicke-cigarety-zakony-legislativa-kde-je-mozne-kourit-elektronicke-cigarety

Zákon definuje elektronickou cigaretu jako výrobek napodobující funkci tabákového výrobku nebo tabákové potřeby, jehož účelem je vdechování nikotinových výparů, včetně příslušenství takových výrobků. Podle výkladu Ministerstva zdravotnictví ČR se tak zákaz kouření vztahuje i na používání elektronické cigarety.

Celý článek

Porušit zákaz kouření se nemusí vyplatit ani tolerantnímu provozovateli restaurací či podobných zařízení. Pokud by provozovatel kouření v takových prostorách umožnil, hrozí mu pokuta 5.000-10.000 Kč. Kuřák může za přestupek dostat pokutu jeden tisíc korun.

Zákon dále jasně říká, že tabákové výrobky, tabákové potřeby a elektronické cigarety lze prodávat pouze v prodejnách podle zvláštního právního předpisu, a to na vyčleněném místě. Tedy ve stáncích s prodejem denního a periodického tisku, v zařízeních společného stravování provozovaných na základě hostinské činnosti nebo v ubytovacích zařízeních s výjimkou zařízení určených k ubytování dětí a mládeže.

 


 

Ustanovení § 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy reguluje pouze reklamu na tabákové výrobky - přímý zákaz reklamy na elektronické cigarety tento zákon neobsahuje. Ustanovení § 5 tohoto zákona upravuje podmínky reklamy na humánní léčivé přípravky v odst. 3. Předmětem reklamy může být pouze humánní léčivý přípravek registrovaný podle zvláštního právního předpisu.

V mezinárodním kontextu to mohou být Směrnice Evropského parlamentu a rady 2001/83/ES O kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, Směrnice rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích a Směrnice Evropského parlamentu a rady 2003/33/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se reklamy na tabákové výrobky a sponzorství souvisejících s tabákovými výrobky, Směrnice Evropského parlamentu a rady 2001/37/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků a Směrnice Evropského parlamentu a rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků.

Kde je možné kouřit elektronické cigarety? I tam kde jsou klasické cigarety zakázané?

Elektronické cigarety nelze kouřit na místech, kde je obecně kouření zakázáno (viz § 8 zák. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů). Takové chování by bylo kvalifikováno a postihováno jako přestupek na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi podle § 30 odst. 1. písm. m) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Takže ne, tam kde je zakázáno kouřit není možné používat ani elektronické cigarety. Ty jsou v současné době (2009-2013) považovány za tabákové výrobky (byť mají s tabákem jako takovým pramálo společného a jejich dopady na lidské zdraví jsou minimální).