kratka-intervence-lekare-koureni-cigaret-tabakuPro jasnou a srozumitelnou demonstraci pomoci kuřákům v ordinacích lékařů byla vytvořena krátká intervence 5 P (anglicky 5A). Má názorně umožnit v čase cca 3 – 5 minut každému i velmi přetíženému lékaři, aby se věnoval pacientovi kuřákovi a pomohl mu buď přestat kouřit, nebo alespoň posiloval přesvědčení o nutnosti kouřit přestat. Intervence 5P je velmi vhodná též pro zdravotní sestry (v praxi má ZS více času na pohovor s pacientem než lékař).

Výrazem „5 P“ (v angličtině“5 A“) se míní Ptát se (Ask), Poradit (Advise), Posoudit ochotu přestat (Assess), Pomoci (Assist), Plánovat kontroly (Arrange follow–up).

Ask

ptát se na kuřáctví a zaznamenat do dokumentace, záznam aktualizovat (1. od kolika, případně do kolika let věku kouří/-il, 2. co kouří, případně jiná forma tabáku, 3. kolik denně, případně týdně).

Advise

jasně doporučit kuřákům přestat.

Assess

posoudit ochotu přestat; nechce-li, je možná jen motivace: vysvětlit adekvátním způsobem výhody nekuřáctví v jejich konkrétním případě (např. vzhledem k jejich klinickému nálezu, diagnóze, obtížím, prognóze). Pokud nechce přestat, intervence končí, při další návštěvě opakujeme (empaticky!).

Assist

těm kuřákům, kteří chtějí přestat, pomoci v rámci svých časových možností, což může znamenat nabídku podpory (předem si připravit náhradní činnost pro kuřácké situace), doporučení NRT nebo bupropionu a správnou informaci o jejich použití a účinku, eventuálně doporučení do specializovaného centra léčby závislosti na tabáku.

Arrange follow up

pokud možno, plánovat kontroly.