JUDr.-Tomas-Kindl-pravnik-koureni-cigaret-tabakuJUDr. Tomáš Kindl se věnuje ochraně zdraví a jeho poškození při kouření cigaret (tabáku) z pohledu práva a zákonů. Právo na ochranu před kouřem v prostředí je součástí základního lidského práva na ochranu života a zdraví. Prosazování účinné ochrany odráží celospolečenské uvědomění rizik spojených s kouřením a právní vyspělost daného státu.

Svoboda nemůže být neomezená. Svoboda jedince končí tam, kde začíná svoboda jiného. Svoboda neomezená svobodou jiného není svoboda, ale tyranie. Svoboda jedince kouřit cigarety (tabák) končí tam, kde začíná svoboda jiného nekouřit. Nejde jen o spor mezi kuřáky a nekuřáky. Poškozována je celá společnost pro zisk tabákového průmyslu.

Účelem právní úpravy kontroly tabáku je ochrana před kouřem v prostředí, ale i celkové snížení spotřeby tabáku a jejích škodlivých zdravotních, ekonomických a sociálních dopadů. Tyto normy jsou obsaženy v národních předpisech, které musejí naplňovat alespoň minimální požadavky práva Evropské unie a mezinárodního práva.