MUDr._Kamila_ZvolskaMUDr. Kamila Zvolská se narodila v roce 1980 v Praze. Vysokoškolské studium všeobecného lékařství na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy ukončila v roce 2004. Od října 2004 do června 2005 pracovala jako sekundární lékař na Interním oddělení Nemocnice v Sedlčanech. Od července 2005 pracuje na III. Interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Je zařazena do atestační přípravy v oboru vnitřní lékařství a studuje doktorandské studium na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, studijní program Preventivní medicína.

Od 5. ročníku medicíny pracovala v Poradně pro odvykání kouření. Problematice nikotinové závislosti se věnuje i nyní v Centru léčby závislosti na tabáku při III. Interní klinice VFN v Praze. V roce 2005 absolvovala kurz Smoking Cessation Training v Londýně.