puberta-koureni-cigaret-odvykani-motivaceNikdo nezná univerzální návod, jak úspěšně hovořit s dětmi o věcech, které jim mohou uškodit, když na tomají zcela odlišný názor. Zkuste se zeptat rodičů kamaráda Vašehodítětě, jaké oni mají zkušenosti. Požádejte školu Vašeho dítětě o zprostředkování kontaktu se zkušeným psychologem. Mluvte s dětmi o tabáku dřív, než bude pozdě.Puberta - všichni jsme tím prošli. Obdobím vzdoru, negativismu, touhy po samostatnosti. Mnozí z nás jsme byli přesvědčeni, že budeme - pokud jde o rady a příkazy - ke svým dětem jiným, než byli naši rodiče k nám. A teď najednou vidíme, že naše děti před námi stojí a řeší stejný problém.

Co na to doporučují odborníci?

Klíčovým bodem je hledání toho, jaký má Vaše dítě názor na kouření (nebo alkohol či drogy).

Jako rodiče potřebujete najít způsob jak zlomit nepříjemné bariéry a pomoci oběma stranám k otevřenému vyjadřování názorů, otevřít dveře k upřímné diskusi, při které dítě nebude mít obavy z jejích následků, ale bude se cítit jako váš rovnocenný partner.

Zvolte správnou dobu k rozhovoru (obě strany musejí mít čas a chuť k diskusi). Pohodlně se posaďte, odstraňte všechny rušivé zvuky a elementy z okolí.

Pokládejte dobré otázky a pozorně naslouchejte odpovědím.

 

  • Mluvte s dětmi bez nadřazeného "kázání" a mentorování
  • Naslouchejte jejich argumentům a odpovědím bez kritických soudů a oddsudků
  • Během diskuse neustále hledejte společné body, na kterých se můžete s dětmi shodnout a na kterých můžete stavět.
  • Používejte při rozhovorech s dětmi taková slova a myšlenky, kterým mohou děti rozumět a chápat je.
  • Rozvádějte možné následky jejich jednání a chování.
  • Neobávejte se říci: "to si musím promyslet, později tak se k tomu vrátíme, ano?"
  • Nepodceňujte skutečnost, že Vaše dítě kouří a vyhledejte pro ně v případě potřeby i odbornou pomoc.