Jak dlouho před plánovaným těhotenstvím je nutno přestat kouřit?

ODPOVĚĎ:
Dobrý den, stručná odpověď je IHNED. Kouření komplikuje otěhotnění, normální je nekouřit, tělo se těžko musí s působky kouření tabáku vyrovnávat a je zatěžováno.
Obecná doporučení ale zmiňují dobu alespoň 6 měsíců před plánovaným těhotenstvím. Osobně bych se ale držela pravidla čím dříve před těhotenstvím, tím lépe.