Je možné brát Champix při těhotenství a kojení? Ivana

Na tomto místě byh si dovolil vložit část příbalového letáku Champixu.

Těhotenství

Údaje o podávání přípravku CHAMPIX (čti šampix) v těhotenství jsou nedostatečné. Studie se zvířaty prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známo. Podávání přípravku CHAMPIX v těhotenství se nedoporučuje.

Kojení

Není známo, zda se vareniklin vylučuje do mateřského mléka u člověka. Studie na zvířatech naznačují, že je vareniklin vylučován do mateřského mléka. Pro rozhodnutí, zda pokračovat/ukončit kojení nebo pokračovat/ukončit léčbu přípravkem, je třeba vzít v úvahu prospěšnost kojení pro dítě a prospěšnost léčby tímto přípravkem pro matku.

Fertilita (plodnost)

Nejsou k dispozici žádné údaje o účinku vareniklinu na fertilitu. Neklinické údaje, získané ze standardních studií samčí a samičí fertility,u potkanů, neodhalily žádné riziko pro člověka (viz bod 5.3).

Více o Champixu zde.