Dělám zdravotní sestřičku v psychiatrické léčebně. Připadá mi, že tu kouří snad všichni pacienti. Dělaly se někdy nějaké výzkumy nebo statistické průzkumy, kolik psychiatrických pacientů kouří? Děkuji, Tereza

Prevalence kuřáctví cigaret je u psychiatrických pacientů celkově vyšší než u ostatní populace. Hughes et al. (1986) ve studii u ambulantních pacientů v USA zjistil, že cigarety kouří 88 % pacientů se schizofrenií, 70 % pacientů s mánií a 49 % pacientů s depresí, zatímco prevalence kuřáctví v obecné populaci USA je asi 22 - 30 %. Vyšší výskyt deprese u kuřáků byl potvrzen v dalších studiích (Kendler et al., 1993; Breslau et al., 1993).

Takže ano, psychiatriční pacienti kouří hodně, v ČR jich kouří kolem 60-80% (přesné studie jsou ztížené tím, že většina pacientů nemá informaci o kouření cigaret zaznamenanou ve zdravotnické dokumentaci).