Můžu umřít na kouření cigaret? Adam, 16 let

Ano. Kouření způsobí 18 000 úmrtí v ČR ročně - je pravděpodobnější, že Tě usmrtí nemoci z kouření ciagret, než že Tě přejede auto.