Proč léčbu alkoholismu a závislosti na omamných a psychoaktivních látkách hradí zdravotní pojištovna, ale když chce člověk přestat kouřit musí si léčbu hradit sám. Přitom z každé vykouřené krabičky cigaret má stát daň. Děkuji, Simona

Sdílím stejný názor, tedy že léčba závislosti na tabáku (nikotinu), tedy nemoci s diagnózou F 17 - poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním tabáku, by měla být hrazena ze zdravotního pojištění, protože spadá (stejně jako závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách) do té samé kategorie nemocí. Bohužel o hrazení léčby rozhodují zdravotní pojišťovny. Léčba závislosti na tabáku je velice levná léčba v porovnání s léčbou jiných onemocnění (např. cukrovky apod.).
Je s podivem, že zdravotní pojišťovny minimálně investují do prevence a včasné léčby závislosti na tabáku. Pokud by takovou investici provedly, ušetřily by obrovské peníze na léčbě nemocí z kouření cigaret. Je to nelogické, ale bohužel s tím nic neuděláme. Aktivitu by musely projevit pojišťovny.