psychicka-psychosocialni-fyzicka-zavislost-na-koureni-tabakuBavíme-li se o závislosti na kouření či tabáku, rozdělujeme je na sociální či psychosociální (spíše jakási rituální závislost) a fyzickou (biochemická závislost na principu zmnožení alfa4beta2 receptorů). Stránka uvádí, jaký je rozdíl mezi těmito dvěmi závislostmi.

Psychosociální závislost na kouření, tabáku

Vzniká většinou s první cigaretou. Po vykouření první cigarety se dostaví nepříjemné účinky jako pocit nevolnosti, bolesti břicha, ale postupem času na tyto pocity vzniká tolerance, nepříjemné pocity vymizí. Časem se stane kouření rituálem. Kuřák si zapaluje cigaretu v určitých situacích. Je to například

  • po jídle,
  • po práci,
  • ve stresu,
  • při návalu práce,
  • při odpočinku,
  • při kávě.

Vzniká závislost na cigaretě jako předmětu nebo prostředku komunikace, bez ohledu na obsah nikotinu. Vše souvisí s rituály nabízení cigaret, zapalováním, pozorováním plamene zápalek nebo cigaretového dýmu.

U mnohých lidí zapalování a kouření cigaret znamená dočasné snížení stresu, úzkosti, překonání osobních komunikačních bariér s kolegy, partnery nebo s neznámými lidmi.

 

Fyzická závislost na kouření, tabáku

Teprve po určité době, která je u každého různá (nemusí být ani závislá na délce kuřáctví, záleží především na genetické výbavě), se objevuje závislost fyzická (drogová) – závislost na nikotinu. Nemusí k ní dojít u všech kuřáků, někteří mohou zůstat příležitostnými kuřáky celý život, aniž by byli závislí na nikotinu. To jsou však spíše výjimky, na
nikotinu je závislých kolem 85 % kuřáků
. Obecně bývají na nikotinu závislí silnější kuřáci, to jsou ti, kteří si musí zapálit do hodiny po probuzení (v noci spali a neměli přísun drogy) a kteří kouří více než 10 až 15 cigaret denně.

Pro zhodnocení míry závislosti se používá Fagerströmův test nikotinové závislosti. Fyzická závislost vzniká tedy dlouhodobým užíváním drogy, v tomto případě nikotinu.

Při vysazení drogy, při přerušení dávek se dostavují abstinenční příznaky (tzv. abstinenční syndrom). Abstinenční syndrom tedy představuje soubor příznaků (symptomů), které se dostavují po vysazení drogy. Je to způsobeno tím, že si organismus zabudoval drogu do svého metabolismu. To znamená, že pokud nemá takovou látku k dispozici, protože není v organismu přítomna, nemohou jeho metabolické procesy probíhat normálním způsobem. Abstinenční příznaky závisí na tom, jak dlouho byl člověk kuřákem a také na jeho celkovém somatickém stavu. Seznam nejčastějších abstinenčních příznaků závilosti na nikotinu je zde.