detoxikace_organismu_byvaleho_kurakaRozhodnutí nekouřit je tím nejdůležitějším, které může kuřák učinit pro prodloužení a zkvalitnění svého života. Spousta čerstvých nekuřáků se zajímá o to, za jak dlouho se jejich organizmus dokáže vypořádat s následky kouření a zbavit se veškeré zátěže. Odpověď na tuto zdánlivě prostou otázku ale není až tak jednoduchá a je závislá na mnoha faktorech.

V procesu detoxikace hrají důležitou roli následující faktory:

 • věk člověka (to je zřejmě nejdůležitější faktor)
 • počet vykouřených cigaret za den
 • celková doba kouření v letech
 • další přidružené nemoci - hlavně vysoká hladina cholesterolu v krvi (hypercholesterolémie) a také cukrovka (diabetes), ad.
 • stravovací návyky (poměr ovoce, zelenina, obiloviny / nejrůznější maso, sladkosti, atd.)
 • to, zda žije ve městě nebo na vesnici (lidé ve městě většinou mívají menší pohybovou aktivitu a také jsou mnohem více vystaveni účinkům smogu)


Další faktory a fakta

 • Čím mladší kuřák s odvykáním začne, tím dřív dojde k detoxikaci jeho organizmu.
 • I když už může být u starších kuřáků organizmus nevratně poškozen, zastavení tohoto poškozování je pro další vývoj zdravotního stavu naprosto klíčové.
 • Čím delší dobu člověk kouří, tím horší je stav jeho těla - pokud někdo kouří mnoho let (cca. 10 a více), má již nevratně poškozené orgány - zmiňme hlavně rozedmu plic (emfyzém) a nánosy aterosklerotických plátů (kornatění tepen) na cévách.
 • Po 50. roce se tělo zbavuje jakéhokoliv poškození mnohem hůře, a je oslaben i jeho "protirakovinný ochranný systém".


Organismus exfumatora (bývalého kuřáka) v kontextu pohlaví a času

 • Muži, kteří přestanou kouřit mezi 35 a 39 rokem si prodlouží život v průměru o 5 let.
 • Ženám, které v tomto věku přestanou kouřit, se v průměru život prodlouží o 3 roky.
 • Muži i ženy, kteří přestanou kouřit mezi 65 a 69 rokem věku si svůj život prodlouží zhruba o 1 rok.