elektronicke-cigarety-statistiky-cisla-2013Internetový průzkum 3587 účastníků (mezi nimi 70% bývalých kuřáků) ukázal, že e-cigarety používali v průměru 3 měsíce, použili průměrně pět náplní/den a potáhli z nich 120krát denně. Za méně škodlivé kouření považovalo e-cigarety 84% respondentů, 79% si je pořídilo, aby jim pomohly překonat potřebu kouřit, 77% na pomoc s odvykáním nebo pro prevenci relapsu, 67% pro překonání abstinenčních příznaků, 57% pro nižší cenu než cigarety a 39% pro situace, kdy není dovoleno kouřit.

Většině uživatelů pomohla přestat kouřit (96 %) nebo kouření redukovat (92 %). To, že většina uživatelů si elektronické cigarety kupuje kvůli odvykání, potvrzují i další práce - mezi 303 uživateli to byla úplná náhrada kouření v 79 %, částečná v 17%, naprostá většina při jejich užívání popisovala subjektivní zlepšení různých aspektů zdravotního stavu (70-90%).

Dlouhodobí uživatelé elektronických cigaret (n = 104, kouřili původně v průměru 25 cigaret/den a zkoušeli přestat v průměru 9krát, dvě třetiny z nich s pomocí farmakoterapie první linie), kteří je používali většinou nejméně rok, si je rovněž v naprosté většině případů (75%) pořídili na pomoc s odvykáním.

Další práce (na malém vzorku n = 40) potvrdila, že elektronické cigarety (e-cigarety) mohou vést k významné redukci kouření bez významných vedlejších účinků i u kuřáků, kteří neplánovali přestat. Jejich efektivita co do rychlosti vzestupu nikotinu v séru byla přitom podobnější nikotinovému inhalátoru než klasické cigaretě - 16mg náplň e-cigarety a nikotinový inhalátor se v tomto aspektu nelišily.

Také další práce, která takto testovala 16mg náplň e-cigarety, ukázala nižší vzestup nikotinu v séru než u nikotinového inhalátoru, což dává autor do souvislosti s malou efektivitou potlačení abstinenčních příznaků.  Naopak hodnoty kotininu ve slinách byly v jedné práci vyšší u uživatelů elektronických cigaret než u kuřáků cigaret.  Vstřebané množství nikotinu je navíc velmi variabilní a může se lišit zejména vzhledem ke způsobu inhalace.

Další toxikologická analýza různých značek ukázala, že náplně se stejným označením obsahu nikotinu jej uvolňují ve velmi rozdílném množství (26,2-43,2 mg nikotinu/100 ml potažení). Nikotin byl také detekován ve všech náplních včetně těch, které jeho hodnotu označovaly jako nulovou. Všechny vzorky obsahovaly propylénglykol, výsledky testování dalších látek ukázaly v některých vzorcích kromě výše zmíněných dietylenglykolu, tabákově specifických nitrosaminů a polycyklických aromatických uhlovodíků i anabasin, myosmin a beta-nikotyrin. Další autoři prokázali v náplních i další látky, například amino-tadalafil (cialis) a rimonabant.

 


 

 

Kde mohu zakoupit elektronickou cigaretu, dýmku, doutník nebo cigarillo?

elektronicka-cigareta-zdravi

elektronicka-cigareta-se-muze-pouzivat-kdekoliv