klasifikace-rakoviny-plic-a-jeji-prognoza-tnm-klasifikaceKlasifikace nádoru plic slouží k tomu, aby se rychle lékař zorientoval v jeho pokročilosti, metastazování a odhadl jeho prognózu. Základními pojmy při klasifikaci nádorů jsou typing (stanovení histologického typu nádoru), grading (stupeň diferenciace) a staging (stanovení klinické pokročilosti onemocnění).


TNM klasifikace rakoviny plic

TNM klasifikace slouží k rozdělení nádorů do jakýchsi stádií. Popisuje rozsah zhoubného novotvaru, poskytuje informace o předpokládané prognóze, umožňuje objektivně posuzovat výsledky léčby a usnadňuje výměnu vědeckých informací v klinickém výzkumu.

T (tumor) představuje velikost primárního nádoru, N (nodus - uzlina) postižení lymfatických uzlin a M  (metastáza) přítomnost metastáz. K těmto písmenům se ještě přiřazují číslice T0, T1, T2, T3, T4; N0, N1, N2, N3; M0, M1. Udávají rozsah onemocnění.

Popisuje rozsah zhoubného novotvaru, poskytuje informace o předpokládané prognóze, umožňuje objektivně posuzovat výsledky léčby a usnadňuje výměnu vědeckých informací v klinickém výzkumu.

TNM klasifikace se provádí dvakrát. Klinické hodnocení (cTNM – na základě nálezů získaných před léčením) a patologické hodnocení (pTNM – vyšetření materiálu získaného při operaci).

Klinicky je TNM je podstatné pro volbu a hodnocení léčby, patologicky (patologický rozbor tkáně) poskytuje informace pro prognostický odhad.