ochrana-pred-pasivnim-kourenim-zakonyVzduch který dýcháme je často plný prachu a chemických příměsí z průmyslu. V tom se objeví kuřák a nepřímo nás nutí dýchat kouř z cigaret. Jsou případy, kdy můžeme opustit zakouřené prostory, ale například v zaměstnání v kanceláři to nelze. Buďme dostatečně sebevědomí a vyžadujme to, na co máme právo – dýchat čistý vzduch bez tabákového kouře. Většina z nás nechce vyvolávat zbytečně konflikty a agresivně se domáhat práva na čistý vzduch, proto kuřákům patří zdvořilá prosba o ohleduplnost.

 
 

 • Zákon č. 379/2005 Sb. - O opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami (Úplné znění zákona)
  Zákon zakazuje kouření ve všech uzavřených prostorách zdravotnických zařízení všech typů, bohužel ale s výjimkou uzavřených psychiatrických oddělení nebo jiných zařízení pro léčbu závislostí a to v prostorách, které jsou stavebně oddělené a při pobytu osob s možností větrání do prostor mimo budovu.

 • Ochrana nekuřáků:
  Zákon č. 379/2005 Sb. - O opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami (Úplné znění zákona)
  Vyhláška č. 137/2004 - O hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných (Úplné znění vyhlášky) (Zákon 379/2005 Sb. O opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami se odvolává na tuto vyhlášku v §8 odst.1) písm.c) - kouření v zařízeních společného stravování)
  Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce – Paragrafy týkající se tabáku (Úplné znění zákona)

 • Reklama na tabákové výrobky:
  Zákon č. 40/1995 (novelizován zákonem č. 132/2003 Sb.) O regulaci reklamy – Úpné znění zákona
  Zákon č. 231/2001 Sb – o rozhlasovém a televizním vysílání – Paragrafy týkající se tabáku (Úplné znění zákona)

 • Zdravotní varování na obalech a další požadavky na tabákové výrobky:
  Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky (Požadavky na tabákové výrobky) Odstavce týkající se zdravotních varování (Úplné znění vyhlášky)

 • Prodej tabákových výrobků:
  Zákon č. 379/2005 Sb. - O opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami (Úplné znění zákona)
  Vyhláška Ministerstva financí č. 275/2005 Sb, kterou se stanoví postup při zpracování návrhů cen pro konečného spotřebitele u cigaret (Úplné znění vyhlášky)
  Zákon č. 353/2003 Sb. (novelizován zákonem č. 217/2005 Sb.). O spotřebních daních ( paragrafy týkající se tabáku, úplné znění zákona)
  Zákon č. 231/2001 Sb – O rozhlasovém a televizním vysílání – Paragrafy týkající se tabáku (Úplné znění zákona)

 • Prodej a značení tabákových výrobků - Vyhlášky:
  Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 113/2005 Sb. - o způsobu označování potravin a tabákových výrobků (Úplné znění vyhlášky)
  Vyhláška Ministerstva financí č. 467/2003 Sb. (novelizováno vyhláškou 276/2005 Sb.) o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků (Úplné znění vyhlášky)

Některé další zákony týkající se kontroly tabáku:
Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví (Úplné znění zákona)
Zákon č. 251/2005 Sb. O inspekci práce (Úplné znění zákona).
Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., který stanoví obsahové náplně jednotlivých živností (Živnostenské podnikání).

(Zákon č. 37/1989 Sb. - O ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi - Paragrafy týkající se tabáku (Úplní znění zákona) ZRUŠEN)

Buďme tedy dostatečně sebevědomí a vyžadujme to, na co máme právo – dýchat vzduch bez tabákového kouře.