nikotin-vliv-na-rakovinuPoměrně dlouhou dobu se myslelo, že je nikotin jen látkou, na kterou vzniká závislost bez rakovinotvorného vlivu. Výzkumy minulých let ale ukázaly, že tomu tak není a že deriváty vznikající nedokonalým spalováním nikotinu mohou podpořit svými vlastnostmi vznik a růst rakovinotvorných buněk svým vlivem na výstelku sliznic a také vlivem na imunitní systém.

Samotný nikotin nemá účinky karcinogenní, což však neplatí pro deriváty vznikající při jeho nedokonalém spalování během kouření (např. nitrosonornikotin, NNN). Toto tvrzení však není zcela jednoznačné. Nikotin stimuluje proliferaci endotelových buněk a mění některé jejich vlastnosti. Účinkem na imunitní systém potlačuje schopnost subsetu TH1 T lymfocytů produkovat protinádorově působící IFNgamma. Zároveň stimuluje aktivitu subsetu TH2 T lymfocytů se zvýšenou produkcí proangiogenetického cytokinu IL-4.
Zdroj: http://www.lfhk.cuni.cz/patanat/koureni/

Jednoduše řečeno když se nikotin nedokonalým spalováním přemění na jinou látku, tato chemická látka může vést ke stimulaci množení výstelky (epitelu) sliznic a také tlumí imunitní systém, který tvoří látky, které mají za úkol likvidovat nádorové buňky.