hodnoty-krve-u-kuraka-biochemieJak známo, má kouření cigaret pomalé devastující účinky na lidský organismus. Především výrazně (a trvale) zatěžuje kardiovaskulární systém (srdce a cévy), ale způsobuje celou řadu rakoviny a také mění některé hodnoty krve. Stránka ve stručnosti uvádí, které biochemické hodnoty v krvi jsou změněné.

Změněné hotnoty krve u kuřáků

  • zvýšené množství fibrinogenu

  • zvýšené množství trombocytů a aktivovaných trombocytů (tendence ke vzniku sraženin v krevním oběhu)

  • zvýšené množství červených krvinek (erytrocytů) - polycytémie se zhoršenými reologickými vlastnostmi krve (horší tekutost krve)

  • zvýšená vazkost krve (krev je hustší)
  • zvýšené množství bílých krvinek - leukocytóza (je to mj. způsobené různými chronickými záněty)

  • zvýšená srážlivost krve (to může způsobit srdeční infakrt myokardu či mozková mrtvice)

  • zvýšená hodnota homocysteinu (některé studie udávají, že to může způsobovat vyšší šanci na vznik rakoviny obecně)

  • zvýšené množství škodlivých tuků (LDL cholesterol) - dyslipidémie

  • snížená účinnost inzulínu (inzulinorezistenece) - zvýšené riziko cukrovky (diabetes mellitus 2. typu)