Kouření, deprese a monoaminooxidáza MAO

deprese-koureni-monoaminooxidaza-MAO-A-BNěkolik studií uvádí, že kouření a deprese spolu úzce souvisí. Obecně se deprese vyznačuje smutnou (depresivní) náladou, ztrátou zájmů, poruchami spánku, poklesem energie, sníženou sebedůvěrou, výčitkami vůči vlastní osobě, poruchami chuti k jídlu (v obou směrech). Podstatou deprese jsou poruchy neurotransmiterů v mozku (zejm. nedostatek noradrenalinu a serotoninu); antidepresiva tento nedostatek odstraňují.

Kouření převažuje u pacientů, kteří mají problémy s depresemi a také zanechání kouření je u těchto pacientů méně úspěšné. Je tedy možné říci, že kouření má přechodné antidepresivní účinky. Vše souvisí s hladinou MAO, tedy monoaminooxidázy v mozku.

Bylo zjištěno, že látky, které inhibují MAO, mají antidepresivní vlastnosti.  V jedné studii byla testována hypotéza, že kuřáci mají v mozku sníženou hladinu MAO A. Pomocí pozitronové emisní tomografie a [11C]clorgylinu (radioaktivní indikátor, který se váže ireverzibilně na MAO A) se srovnávala hladina MAO A v mozku 15 nekuřáků a 16 současných kuřáků. Čtyřem nekuřákům byl pro kontrolu podán tranylcypromin 53 (antidepresivum, inhibitor MAO).

Ukázalo se, že u kuřáků byla hladina MAO A výrazně nižší než u nekuřáků (průměrně o 28 %). Redukce MAO A po ošetření  tranylcyprominem byla průměrně 58 %. Výsledky tohoto testu tedy ukázaly spojitost mezi kouřením a sníženou hladinou MAO A v mozku.

Další studie se zabývala sníženou hladinou MAO B u kuřáků. Opět byla použita pozitronová emisní tomografie a pro srovnání také [11C]L-deprenyl-D2 (radioaktivní indikátor, který se váže ireverzibilně na MAO B – inhibitor MAO B). Ukázalo se, že kuřáci mají o 40 % sníženou hladinu MAO B oproti nekuřákům.

Zdroj textu zde.

 

Sponzorované odkazy

  • Luštitelské časopisy

Vyhledávání

VideaGet the Flash Player to see this player.

Alkoholismus a alkohol

Statistika návštěvnosti

Počítadlo návštěv
Detailní statistiky zde
Počet stránek webu: 349

Nacházíte se na největším webu o kouření na českém internetu. Obsahuje 452 stránek.


 

kp_03
Slovo psychologa:
„Lidé kouří nikoli proto, že chtějí kouřit, ale protože nemohou přestat.“
kp_14
Slovo statistika:
„Pokud by všichni kuřáci v ČR přestali kouřit, jedna třetina onkologů by byla bez práce.“
Bez cigaret
Slovo filosofa:
„Závislost nelze jen tak vyhodit oknem. Musíte ji laskavě svést ze schodů, doprovodit ji ke vchodu a vypoklonkovat ze dveří...
Mark Twain

Jsme na Facebooku

Linka pro odvykání kouření

Jak přestat kouřit

Kuřákův sen