buergerova_choroba_nemocBuergerova nemoc je zánětlivé onemocnění periferních cév končetin (řadíme ji mezi tzv. vaskulitidy). Je to nemoc především mladých kuřáků. Postupně vede ke zhoršené průchodnosti cév, vzniku krevních sraženin v cévách končetin, což vede k  menším nebo rozsáhlým nekrózám (zmrtvění tkáně). Není výjimkou, že při závažných nedokrvenostech vedoucích k velkým gangérám (rozsáhlému odumírání tkání sekundárně změněných hnilobnými a dalšími zánětlivými procesy) musí být provedena amputace končetiny, tzn. odstranění její části.

Definice Buergerovy choroby podle lékařského slovníku:

Je to zánětlivé onemocnění cév - vaskulitida, vedoucí k jejich zúžení s následným nedokrvením orgánů. Postihuje často drobné tepny dolních končetin, ale v některých případech jsou zasaženy i některé vnitřní orgány.
Nemoc postihuje převážně mladší muže – kuřáky. Jejímu vzniku mohou předcházet opakované povrchové záněty žil migrující tromboflebitidy a Raynaudův fenomén. V těžkých případech vede až ke gangréně s nutností amputace končetiny, event. i k poškození dalších orgánů - mozek, srdce, ledviny.

Léčba Buergerovy choroby

V léčbě se uplatňují protizánětlivé léky, antibiotika, vazodilatancia, léky zabraňující tvorbě sraženin v krevním oběhu (antikoagulancia). Naprosto nezbytné je přestat kouřit!

 • Buerger Leo vysl. börgr, 1879–1943 – americký urolog, původem Rakušan. Vystudoval v USA, v chirurgii se zdokonalil ve Vratislavi Breslau. Společně s F. T. Brownem vynalezl cystoskop. Působil na několika amerických klinikách, pro své hrubší chování prý nebyl příliš oblíben.

 

Další fakta o Buergerově chorobě

 • stručná definice: zánětlivé onemocnění postihující většinou stěnu tepny, žíly a často i přilehlý nerv
 • charakteristické: lokalizace na zcela periferních úsecích transportních arterií tj. bérci nohy, nohy, předloktí, ruky
 • etiopatogeneze: nejasná, jistá je účast kouření, nikotinu

 

Specifika Buergerovy choroby

 • začátek nemoci před 40 rokem věku (nemoc "mladých kuřáků")
 • většinou periferní tepenné postižení
 • migrující flebitida (zánět žil měnící svou polohu na končetině)
 • typický angiografický obraz (uzávěry a zúžení cév jsou dobře patrné vyšetřovací metodou zvanou angiografie)
 • příčinou je většinou kouření cigaret
 • typický histologický obraz : proliferace endotheliálních buněk s tvorbou „polštářů“, fibrinoidní nekrozou, tvorbou trombů s mikroabscesy s obrovskobuněčnými tuberkuloidními granulomy

 

Vedlejší kritéria :

 • časté postižení též horní končetiny
 • časté postižení přilehlého nervu
 • často nárazovitý průběh nemoci
 • pozitivní zánětlivé markery (CRP v krvi) v akutních stadiích nemoci

 


Případ z praxe (vypráví Dr. Ščudlová, z I. interny fakultní nemocnice v Olomouci):
"Pokud kuřák nechce přestat, tak nic nezmůžeme. Jednoho dne měl jeden primář vizitu na cévním oddělení. Obcházel pokoje a pacienty jako vždy. Přišel k jedné posteli a tam pacient nebyl. Zeptal se sestřičky kde je. Ona mu řekla s ironickým úsměvem, že kouří na dvoře na lavičce. Primář se podíval z okna. Jen řekl sestře: Tak toto nemá smysl. Připravím mu propouštěcí zprávu a do hodiny ať není na oddělení!"