chronicka_obstrukcni_plicni_nemocObstrukční plicní nemoc ("kuřácké astma") je chronické onemocnění projevující se dušností, kašlem, vykašláváním hlenů. Toto onemocnění značně zhoršuje kvalitu života, snižuje toleranci fyzické námahy. V případě, že je nemoc diagnostikována, je nutné okamžitě přestat kouřit.

CHOPN_chronicka_obstrukcni_plicni_nemocJe to pomalu postupující uzávěr dýchacích cest, který se ani při zanechání kouření plně nevrátí k normě. Hlavní příčinou CHOPN je kouření. CHOPN sdružuje zánět průdušek a rozedmu plic (emfyzém).

Chronická obstrukční plicní nemoc, CHOPN - příznaky, projevy

  • dušnost,
  • kašel,
  • vykašlávání hlenů.

DETAILNÍ PŘÍZNAKY A PROJEVY CHOPN NA WEBU www.priznaky-projevy.cz

Přestože je CHOPN onemocnění plic, ovlivňuje i další orgány jako např. srdce.

Pokud člověk s CHOPN přestane kouřit v době diagnózy, má velmi dobrou prognózu, že se mu onemocnění nebude tak rapidně zhoršovat a má šanci, že se jeho stav zlepší.

Je velmi složité ovlivnit onemocnění léčbou. Lidé s CHOPN sice netrpí bolestmi, ale dušnost je pacienty zpravidla vnímána hůř než bolest.

Každý rok v ČR zemře asi 1700 lidí na CHOPN.

Základním předpokladem prevence je abstinence kouření.

 


Definice a léčba CHOPN (Chronické obstrukční plicní nemoci) dle lékařského slovníku:

Onemocnění charakterizované obstrukcí dýchacích cest při chronické bronchitidě či emfyzému. Na rozdíl od astmatu je zúžení dýchacích cest jen zčásti reverzibilní (vratné) či je ireverzibilní (nevratné) a progreduje (zhoršuje se). Na ireverzibilitě (vratnosti stavu) obstrukce se podílejí trvalé patologicko-anatomické změny obliterací, poškození stěn bronchů, vliv zánětlivých změn vč. uvolnění proteolytických enzymů (tím se plicní sklípky zvětší, ubývá plochy pro výměnu plynů mezi krví a okolním vzduchem). Může být přítomna hyperreaktivita bronchů. Při funkčním vyšetření plic je patrná porucha sekundové vitální kapacity podle níž lze hodnotit závažnost a stadium nemoci, zvyšuje se reziduální volum a funkční reziduální kapacita, stoupá odpor dýchacích cest, klesají výdechové rychlosti, při vyšetření krevních plynů je sklon k hypoxemii a hyperkapnii.

Léčba CHOPN

V léčbě se uplatňují

  • bronchodilatancia,
  • protizánětlivé léky,
  • antibiotika,
  • léky a opatření k usnadnění expektorace,
  • imunopreparáty,
  • dechová rehabilitace,
  • ev. terapie kyslíkem oxygenoterapie.

Nezbytná jsou režimová opatření, absolutní vyloučení kouření (!) apod.
Jiný starší název CHOCHBP
Při tvorbě tohoto článku bylo využito webu
bezcigaret.cz
.