varovani-na-krabickach-od-cigaret-nema-na-kuraky-vliv-zvykli-siAni varovné nápisy na krabičkách cigaret, ani odstrašující videa a vysvětlování odborníků neodradí většinu kuřáků od jejich zlozvyku. Přitom na nemoci způsobené kouřením zemře každý rok v České republice více než 18 000 lidí.

___
___
Mezi nejčastější choroby způsobené kouřením patří nemoci cév a srdce, rakovina a chronická plicní onemocnění. Na kardiovaskulární nemoci zemře kolem 8000 lidí, 7000 připadá na různé typy rakoviny, 2000 na respirační choroby a 1000 na další onemocnění.
Podle Ligy proti rakovině se odhaduje, že 25 - 30 % úmrtí na všechny druhy zhoubných nádorů ve vyspělých zemích světa se dá připsat tabáku. Vzhledem k dlouhé době latence se nádorová nemoc související s kouřením objevuje až po několika desítkách let kouření. Po důsledném přerušení kouření ale zvýšené riziko rakoviny rychle klesá. Příznivý účinek zanechání kouření se projeví po 5 letech a dále se prohlubuje.
Podle průzkumu Eurobarometru v ČR kouří asi 29 % populace. Za rok se pak u nás vykouří přibližně 21 miliard cigaret.
I přes všechno, co je o škodlivosti kouření známo, se u nás snaží přestat kouřit jen méně než polovina kuřáků.
„Závislost na kouření je nemoc, která je klasifikována jako samostatná diagnóza. Stejně jako každá jiná nemoc, i tato vyžaduje kromě prevence také léčbu. V České republice existuje síť Center pro závislé na tabáku, kde se snažíme našim pacientům pomoci,“ uvedla MUDr. Lenka Bittner z Pneumologické kliniky Thomayerovy nemocnice.
Podle ní je u kuřáků mnohonásobně vyšší pravděpodobnost vzniku různých typů onkologických onemocnění než u nekuřáků. Lékařka vysvětlila, že cigaretový kouř obsahuje více než 4000 chemických látek a sloučenin, které různou měrou negativně ovlivňují lidský organismus.
„Se spotřebou cigaret a délkou vystavení cigaretovému kouři, bohužel i pasivnímu, roste riziko vzniku karcinomu plic, nádorů v oblasti hlavy a krku, jícnu, močového měchýře, žaludku, slinivky, tlustého střeva a ledvin, děložního hrdla či leukemie. Kromě nádorových onemocnění kouření významně zvyšuje riziko i již zmiňovaných onemocnění srdce a cév s rozvojem aterosklerózy, až po její akutní komplikace, jako je infarkt myokardu,“ řekla Lenka Bittner.

Evropský kodex proti rakovině:

  1. Nekuřte! Pokud kouříte, přestaňte. Pokud nemůžete přestat, nekuřte v přítomnosti dětí.
  2. Vyvarujte se obezity.
  3. Denně vykonávejte nějakou tělesnou činnost.
  4. Jezte denně více různých druhů ovoce a zeleniny, alespoň v pěti porcích. Omezte příjem potravin obsahujících živočišné tuky.
  5. Jestliže pijete alkohol, ať již pivo, víno, nebo koncentráty, snižte spotřebu na dva nápoje denně, jste-li muž, a na jeden, jste-li žena.
  6. Nevystavujte se nadměrnému slunečnímu záření. Zvlášť důležité je chránit děti a mladistvé. Ti, kdo mají sklon se rychle spálit, se musí chránit během celého života.
  7. Dodržujte přesně pravidla ochrany před známými rakovinotvornými látkami. Dodržujte všechny zdravotní a bezpečnostní předpisy při styku s látkami, které mohou způsobit rakovinu. Dodržujte směrnice radiační hygienické služby.
  8. Ženy od 25 let by se měly zapojit do screeningu děložního hrdla v programu se zajištěnou kontrolou kvality v souladu se směrnicemi Evropské unie.
  9. Ženy od 50 let by se měly zapojit do mamárního screeningu v programu se zajištěnou kvalitou v souladu se směrnicemi Evropské unie.
  10. Účastněte se očkovacích programů proti infekci způsobené virem hepatitidy B.
Zdroj: novinky.cz, 29. srpna 2014