bude-vlada-chranit-nekuraky-nazor-doc-mudr-evy-kralikove-cscV koaliční smlouvě bohužel chybí kontrola tabáku, příčiny každého šestého úmrtí v České republice. V zemi kde prezident veřejně zpochybňuje škodlivost kouření, jsou opatření na kontrolu tabáku více než potřebná. Jsme jedna z posledních zemí v EU, které nezajišťují svým občanům ochranu před expozicí tabákovému kouři.

Negativní dopady aktivního i pasivního kouření na zdraví jsou dnes dostatečně jasně a prokazatelně známy, stejně tak náklady státu na užívání tabáku, které jsou zhruba dvojnásobné než výnos z tabákových daní – kromě zdravotních výdajů je to prodloužení doby pracovní neschopnosti, odchody do předčasného důchodu či předčasná úmrtí v produktivním věku. Ochrana zdraví by měla být jednou z priorit vlády – nejen zdraví hostů pohostinských zařízení, ale také desetitisíců jejich zaměstnanců, jimž je podle zákoníku práce zaměstnavatel povinen zajistit zdravotně nezávadné prostředí. Navíc ve všech zemích, kde se uvnitř těchto zařízení nekouří, se zisky pohostinského průmyslu zvýšily, stejně jako se všude vybralo více peněz do státního rozpočtu za méně prodaných cigaret s vyšší daní. K ochraně svých občanů před tabákovým kouřem se Česká republika přitom již zavázala, když v roce 2012 ratifikovala Rámcovou úmluvu o kontrole tabáku Světové zdravotnické organizace (WHO).

Legislativní lhůtou pro zajištění nekuřáckých veřejných prostor je 31. srpen 2017, což je v předpokládaném volebním období této vlády. Kromě splnění závazku vůči WHO přitom zákon přinese splnění zákonných povinností vůči zaměstnancům pohostinských zařízení, výrazné zlepšení stavu zdraví obyvatel České republiky a významnou úsporu ve zdravotnictví, během prvního roku například zhruba o více než 5000 akutních koronárních syndromů méně jen proto, že by si kuřáci zapálili pouze venku. Věřím, že se vládě podaří závazek přijetí zákona o nekuřáckých veřejných prostorách včetně restaurací do vládního prohlášení ještě zahrnout a především, že bude co nejdříve přijat.

Zdroj: časopis ČLK, 02/2014 - doc. MUDr. Eva Králíková, CSc. - předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku