koureni_na_zastavkach_2010Kuřákům, kteří si zapálí cigaretu na otevřené tramvajové či autobusové zastávce nebo na nekrytém nádražním nástupišti, nebude už od 1. července hrozit pokuta. Nabude totiž účinnosti novela antikuřáckého zákona, která zákaz kouření omezí pouze na přístřešky a kryté peróny.

„Největší škody působí cigaretový kouř nekuřákům v uzavřených prostorách. Navíc některé zastávky jsou přímo na chodnících a není vůbec jasné, kde vlastně začínají a kde končí. Proto považuji za rozumné, že zákaz kouření bude jen v krytých prostorách, kde se kouř může koncentrovat,“ vysvětluje autor novely Boris Šťastný (ODS).

Lidé, které cigaretový kouř obtěžuje, nebudou ovšem takovou tolerancí vůči kuřákům rozhodně nadšeni. Naopak strážníci to vítají, protože jim odpadnou věčné spory s vyznavači nikotinu.

„Policisté se už nebudou muset ztrapňovat a chodit s metrem, aby přeměřili, jestli kuřák se zapálenou cigaretou stojí skutečně mimo prostor zastávky,“ řekl v pátek Právu náměstek ředitele pražské městské policie Ludvík Klema.

Polovinu případů řešili domluvou

Dosavadní právní úprava byla v platnosti od roku 2006. Na otázku, jak městští policisté přestupky kuřáků postihují, Klema odpověděl: „Podle zákona může být za porušení zákazu kouření pokuta až 1000 korun. My ji ale zpravidla udělujeme ve výši 200 až 300 Kč a zhruba polovinu případů řešíme domluvou. Jde nám hlavně o výchovný efekt.“

Přísní bývají strážníci, když jde o opakovaný přestupek nebo když někdo kouří v davu čekajících lidí. A pokud se s hlídkou začne kuřák hádat a odmítne cigaretu típnout, i když jsou kolem děti, může to skončit nejtvrdší možnou pokutou ve správním řízení.

K extrémům ovšem dochází i ze strany odpůrců kouření. „Máme zaznamenány desítky případů, kdy nám někdo zavolal, že na zastávce se kouří, a koukal se na to přitom z okna, kde mu cigaretový dým nemohl vadit,“ potvrdil Klema.

 

Na nástupiště se vrátí popelníky

S novou právní úpravou se musí vyrovnat i železnice. „Nezbývá nám nic jiného než respektovat zákon. Kultuře cestujících ale určitě neprospěje, že se od července na nekrytých nástupištích bude smět kouřit. Navíc budeme muset na těchto perónech instalovat popelníky, což je nepříjemná a ekonomicky zatěžující povinnost navíc,“ řekl mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Pavel Halla.

SŽDC spravuje koleje a nástupiště s výjimkou těch prvních, která stejně jako nádražní budovy patří Českým drahám. „Těší nás, že většina prvních nástupišť je v naší republice krytá a bude tam tedy i po 1. červenci platit zákaz kouření, stejně jako ve všech vnitřních prostorách nádraží a ve vlacích,“ pochvaluje si mluvčí Českých drah Ondřej Kubala.

 

Pokuta za odhozený nedopalek cigarety (vajgl)

Novelou antikuřáckého zákona se ani po 1. červenci 2010 nic nezmění na tom, že za odhozený nedopalek cigarety mohou městští a obecní strážníci postihovat kuřáky ve všech veřejných prostorách, ať už krytých či otevřených, pokutou až 1000 korun.

Zdroj: novinky.cz, 20.3. 2010