lecba-zavislosti-na-tabaku-pro-prakticke-lekareNa internetu se mi podařilo najít velmi přehledný text určený pro praktické lékaře, který pojednává o intervenci a následné léčbě závislosti na tabáku, nikotinu. Stránka zmiňuje jak s pacientem hovořit o kouření, jak jej movitovat a obsáhleji se také věnuje aktuální farmakoterapii.

Léčba závislosti na tabáku pro praktické lékaře - text ke stažení zde

Obsah

1. ÚVOD
2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ZÁVISLOSTI NA TABÁKU V ČR
3. ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ SCHÉMA PŘÍSTUPU K PACIENTOVI
4. DIAGNOSTIKA
5. LÉČBA ZÁVISLOSTI NA TABÁKU
5.1 Krátká intervence
5.2 Farmakoterapie
5.2.1 Náhradní terapie nikotinem (NTN)
5.2.2 Bupropion
5.2.3 Kombinace NTN a bupropionu
5.2.4 Používání clonidinu a nortriptylinu (léky 2. linie)
5.2.5 Nedoporučované metody
5.2.6 Intenzivní léčba
5.2.7 Doporučení pro specifické skupiny
6. POSILOVÁNÍ MOTIVACE K ABSTINENCI
7. PŘEDCHÁZENÍ RECIDIV U EXKUŘÁKŮ
8. INTERVENCE U RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ PACIENTŮ A V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ
9. ZÁVĚR
10. LITERATURA A WEBOVÉ STRÁNKY
PŘÍLOHA Č. 1:
DIAGNOSTIKA PORUCH PŮSOBENÝCH TABÁKEM
PODLE MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ (MKN–10)
PŘÍLOHA Č. 2:
FAGERSTÖMŮV TEST ZÁVISLOSTI NA NIKOTINU
PŘÍLOHA Č. 3:
STRUKTURA TYPICKÉHO PROGRAMU ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ V ORDINACI