MUDr._Lenka_StepankovaMUDr. Lenka Štěpánková dlouhodobě působí v Referenčním centru léčby závislosti na tabáku pro ČR při III. interní klinice 1.LF UK a VFN v Praze. Její specializací je psychobehaviorální podpora kuřáků při léčbě a odvykání nikotinismu.


Online poradna k nahlédnutí zde

Videa s MUDr. Lenkou Štěpánkovou